Obsah

Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů od 25. 5. 2020

Typ: ostatní
Z uvedených opatření MZČR č.j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN z 25.05.2020 oddíl I bod 1 c) mimo jiné vyplývá, že:
- snoubenci v průběhu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),

- účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, avšak mají povinnost (nejedná-li se výlučně o členy domácnosti) mít zakrytý nos a ústa ochranným prostředkem (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atp.). Tato povinnost pro účastníky sňatečného obřadu se vztahuje na sňatečné obřady konané v obřadní síni i na obřady konané na jiném vhodném místě, včetně vnějších prostor,

- zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů.

Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství.

Vytvořeno: 28. 5. 2020
Poslední aktualizace: 28. 5. 2020 11:46
Autor: Bc. Tereza Plecitá, BBA