Obsah

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU

Typ: ostatní
svoz odpaduOD 18. DUBNA 2023 Město Zbiroh zajistí přistavení velkoobjemových kontejnerů k odvozu povoleného domovního odpadu na určená místa ve Zbirohu.
Do kontejnerů je možné ukládat objemný domovní odpad, jako například: .
nábytek, matrace, koberce a podobně. 
Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali: 
nebezpečné odpady, kovový šrot, stavební odpad, bioodpad a pneumatiky. .
 
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ:
 
ÚTERÝ 18. DUBNA 2023
 
u Sokolovny – na parkovišti
Zámostí – začátek Šrámkovy ulice
obchodní dům – parkoviště – zadní část
u hřiště kopané – na parkovišti u vchodu
Husova ulice – k cestě do polí (směr k Srpům)
Odvoz > ve středu 19. dubna 2023 na skládku a dále na nová stanoviště.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STŘEDA 19. DUBNA 2023
 
ulice Československé armády – na parkovišti pod poštou
u Špacírky – na okraji ulice Muchovy
Tovární ulice – u transformátoru
Masarykovo náměstí – u Ing. Štíchy, u separačních nádob
Švabín – prostor u stodoly
Odvoz > v pátek 21. dubna 2023 na skládku a dále na nová stanoviště.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PÁTEK 21. DUBNA 2023
 
U jatek – vjezd ke garážím p. Hroudy
Františkov – na parkovišti u ZD (za prodejnou)
ulice Pujmanová – nové sídliště, travnatá plocha nad kotelnou
ulice Karla Vokáče – dolní část u č.p.631
Přísednice – na návsi
Jablečno – na návsi
Odvoz > v pondělí – úterý 24. – 25. dubna 2023.

Vytvořeno: 17. 3. 2023
Poslední aktualizace: 17. 3. 2023 10:54
Autor: Jitka Hauerová