Obsah

Výňatky z Mimořádných opatření z 23. března 2020

Typ: ostatní
více informací níže

Zákaz volného pohybu osob se prodlužuje do 1. dubna 2020 do 6:00. Ke stejnému datu byla prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření.

 

Zakazuje se všem zaměstnancům, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti) a podle zákona č. 96/2004 Sb., (nelékařská zdravotnická povolání a činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče) čerpání dovolené po dobunouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa.

 

Zaměstnavatelům se doporučuje: využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále se doporučuje využívat přednostně bezhotovostní platební styk, omezit přímý kontakt se zákazníky. Provozovatelé veřejných služeb by měli vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistit zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci).

 

Do maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou nad 500 m2 v čase 8:00–10:00 mají povolený vstup pouze osoby: starší 65 let, starší 50 let (pouze držitelé ZTP/P průkazu) s nezbytným doprovodem a zaměstnancům pečovatelských služeb.

Ve výše zmíněných prodejnách do 500 m2 budou tyto skupiny upřednostňovány.

Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb stále platí. Prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny, či přes výdejní okénko může probíhat bez časového omezení.

Maloobchodní prodejny potravin se samoobslužným prodejem musí zákazníkům poskytovat u každého vchodu jednorázové rukavice.

 

Všem poskytovatelům zdravotnických služeb poskytujících následnou lůžkovou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat nové pacienty.

 

Výjimka z usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a č. 203 z 12. března 2020 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo se týká pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní. Tyto osoby se bezprostředně po návratu musí ohlásit a dodržovat karanténu v délce 14 dnů

Bližší informace k Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zde


Vytvořeno: 24. 3. 2020
Poslední aktualizace: 24. 3. 2020 20:10
Autor: Bc. Tereza Plecitá, BBA