Obsah

Z Á P I S D Ě T Í do 1. ročníku ZŠ J. V. Sládka Zbiroh pro školní rok 2023/2024

Typ: ostatní
zápis do první třídyŘeditelství Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace
vyhlašuje
Z Á P I S D Ě T Í
do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace
pro školní rok 2023/2024
v pátek dne 14. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin

Ředitelství Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace vyhlašuje

Z Á P I S  D Ě T Í do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace pro školní rok 2023/2024

v pátek dne 14. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin

v budově Základní školy J. V. Sládka Zbiroh – třídy I. stupně.

K zápisu půjdou děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o 1 rok Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 36 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce přihlásit dítě k povinné školní docházce narozené v období:

a) od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. Svou žádost zákonný zástupce doloží doporučujícím vyjádřením příslušného školského poradenského zařízení nebo

b) od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Svou žádost zákonný zástupce doloží doporučujícím vyjádřením příslušného školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře.

Všechny potřebné informace získáte v den zápisu, tj. 14. dubna 2023 od 13:00 hodin do 17:00 hodin.

Zákonný zástupce přinese: rodný list dítěte doklady o trvalém bydlišti (občanský průkaz zákonného zástupce) kartu zdravotní pojišťovny dítěte Upozornění: Pokud se z vážných důvodů (nemoc) zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu ve shora uvedeném termínu, lze telefonicky (e-mailem) dohodnout náhradní termín nejpozději však do 30. dubna 2023. 

Aktuální informace najdete i na webových stránkách školy - zszbiroh.cz.


Vytvořeno: 3. 2. 2023
Poslední aktualizace: 3. 2. 2023 11:02
Autor: Jitka Hauerová