Obsah

Zápis děti do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh pro školní rok 2021/2022

Typ: ostatní
Zápis děti do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh pro školní rok 2021/2022 1Z Á P I S D Ě T Í
do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022
Ředitelství Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace vyhlašuje


Z Á P I S  D Ě T Í


do 1. ročníku Základní školy J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022


v pátek dne 9. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Základní školy J. V. Sládka Zbiroh – třídy I. stupně


K zápisu půjdou děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o 1 rok.
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                      § 36 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů, může zákonný zástupce přihlásit dítě k povinné školní docházce narozené v období:


a) od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. Svou žádost zákonný zástupce doloží doporučujícím vyjádřením příslušného školského    poradenského zařízení nebo


b) od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. Svou žádost zákonný zástupce doloží doporučujícím vyjádřením příslušného školského      poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře.


Všechny potřebné informace získáte v den zápisu, tj. 9. dubna 2021 od 13:00 hodin do 17:00 hodin.
Zákonný zástupce přinese: rodný list dítěte, doklady o trvalém bydlišti, kartu zdravotní pojišťovny dítěte.


Upozornění:


Pokud se z vážných důvodů (nemoc) zákonný zástupce nemůže dostavit k zápisu ve shora uvedeném termínu, lze telefonicky              (e-mailem) dohodnout náhradní termín nejpozději však do 30. dubna 2021.
Změna průběhu zápisu může nastat v souvislosti s epidemiologickou situací, prosím, sledujte web školy (zszbiroh.cz).


Mgr. Květuše Horáková, ředitelka školy

 

ZŠ J.V. Sládka Zbiroh


Příloha

Vytvořeno: 5. 2. 2021
Poslední aktualizace: 5. 2. 2021 11:04
Autor: Jitka Hauerová