Obsah

Zápis žáků do ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh na školní rok 2020/2021

Typ: ostatní
Zápis ZUŠPřístup najdou zájemci na webových stránkách školy přes logo systému iZUŠ  pod Menu vlevo dole. Vyplní přihlášku dítěte na každý požadovaný obor zvlášť a odešle do 8. 6. 2021.

Přístup najdou zájemci na webových stránkách školy přes logo systému iZUŠ  pod Menu vlevo dole. Vyplní přihlášku dítěte na každý požadovaný obor zvlášť a odešle do 8. 6. 2021.

Ve středu 9. 6. 2021 se pak uskuteční přijímací talentové zkoušky od 13 do 17 hodin v budově školy v ředitelně. Zákonní zástupci/ rodiče se dostaví se svým dítětem, dítě vykoná jednoduchou talentovou zkoušku, rodiče doloží rodné číslo dítěte, svoji aktuální e-mailovou adresu a přihlášku podepíšou.

O výsledku přijímacího řízení bude škola informovat zákonné zástupce/rodiče e-mailem, případně telefonicky nejpozději do 11. 6. 2021. Samotným vyplněním přihlášky ještě nevzniká nárok na přijetí žáka do ZUŠ, rozhodující je úspěšné absolvování talentové zkoušky a kapacita školy. Lze přijmout žáky, kteří nejpozději 31. srpna 2021 dosáhnou věku alespoň pěti let.

Uchazeči ze zemí mimo EU při talentové zkoušce předloží aktuální doklad o povolení k pobytu na území ČR.

Podle aktuální epidemiologické situace budou přijata mimořádná opatření. V případě, že bude situace opět problematická, talentová zkouška proběhne ve třídě formou jeden učitel, jeden žák, zbytek komise bude připojen on-line.


Vytvořeno: 23. 4. 2021
Poslední aktualizace: 23. 4. 2021 08:54
Autor: Jitka Hauerová