Obsah

Zvýšení místního poplatku za odpady

Typ: ostatní
Upozorňujeme občany - poplatníky, že od 1.1.2022 se na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zvyšuje sazba poplatku na částku 900 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

Místní poplatek za odpady

Upozorňujeme občany - poplatníky, že od 1. 1. 2022 se na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zvyšuje sazba poplatku na částku 900 Kč za poplatníka a kalendářní rok (doposud byla sazba místního poplatku 650 Kč/poplatníka/rok).

Poplatek bude splatný do 30. června. V článku 7 OZV poplatníci naleznou, kdo může být od poplatku osvobozen. V případě osvobození je třeba nejpozději do 31. března ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku v daném roce.

Více informací naleznete v OZV č. 2/2021

 


Vytvořeno: 13. 12. 2021
Poslední aktualizace: 7. 9. 2022 10:01
Autor: Jitka Hauerová