Obsah

Hlášení 9.10.2018

Typ: ostatní
Místní organizace Českého rybářského svazu zahajuje ve středu 10.10.2018 rybářský kroužek pro mládež. Schůzka se koná v 15 hodin v klubovně ČRS.

Školní jídelna při Základní škole J.V.Sládka ve Zbiroze, nabízí možnost odběru jídel do jídlonosiče pro seniory a občany našeho města. Cena jednoho oběda je 62,- Kč. Počet volných míst je omezen. Bližší informace vám poskytne paní Štědrá v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 371 784 026.

Dne 15.10.2018 v době 08 – 12 hodin proběhne v ulici Zdeňka Nejedlého před bytovým domem čp. 523 a 524, zábor pozemní komunikace. Důvodem je osazení nového vysílače mobilního operátora za pomoci jeřábu. Žádáme všechny občany, aby neparkovali svá vozidla ve vyznačeném prostoru a respektovali pokynů k zajištění průjezdu a průchodu.
Vytvořeno: 9. 10. 2018
Poslední aktualizace: 9. 10. 2018 13:25
Autor: Renata Holečková