Obsah


Informace k rouškám

 

Dobrovolníci Zbiroh

 

Pokud má někdo zájem stát se dobrovolníkem ohledně donášky nákupů seniorům či šití roušek, prosíme, kontaktujte paní Hanu Vlasákovou: 724 855 061. 

Případně můžete ušité roušky odevzdat na MěÚ Zbiroh, který zajistí jejich distribuci mezi potřebné občany.  

25. 3. 2020


Nová výdejní místa roušek

 

Textilní roušky jsou k dispozici u personálu v následujících prodejnách:

 • Eso market, Zámostí 422
 • Večerka, v proluce u Informačního centra
 • Ráj drogerie, Sládkova ul. 246
 • Šlak drogerie, Masarykovo náměstí 127

Roušky vyrobili zaměstnanci a dobrovolníci ze Zbiroha.

24. 3. 2020


Postup objednání roušky - Zbiroh

 

 • Objednávky na tel.: 602 203 354 (Jiří Matoušek)
 • Vydání na MěÚ Zbiroh
 • PO – PÁ dle konkrétní domluvy (domluví po telefonu pan Matoušek), v rozmezí 8:00 – 15:00

23. 3. 2020


Jak používat ústní roušku

Návod na její použití:

 • Před nasazením roušky použijte desinfekci nebo si umyjte ruce mýdlem.
 • Nesahejte na látku roušky, dotýkejte se jen provázků či gumiček. Pokud tak učiníte, vydesinfikujte si ruce.
 • Rouškou si zakryjte ústa i nos a ujistěte se, že mezi vašim obličejem a rouškou nejsou žádné mezery.
 • Bavlněnou roušku noste maximálně 4 hodiny, vyměňte ji vždy, když zvlhne.
 • Po každém použití roušku sterilizujte, nejméně však každý den.
 • Sterilizujte praním na 90°C nebo vyvařte ve vodě alespoň 10 minut.
 • Sterilizované roušky usušte a přežehlete – ideálně napařovací žehličkou.
 • Roušky skladujte v uzavřeném igelitovém sáčku.
 • Roušky určené na jedno použití znovu nepoužívejte.
 • Při sundávání roušky se nedotýkejte její přední části, ihned ji vyhoďte do uzavřeného koše a vydesinfikujte si ruce.

Péče o roušku   Jak pečovat o roušku

zdroj: Facebookové stránky VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové; Facebookové stránky Doksy

(Obrázek se zvětší po kliknutí na něj)


Jak nakládat s jednorázovými použitými rouškami

 

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

 1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

 

Nakládání s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde


Výroba roušek Holoubkov

výroba roušek Holoubkov

(Obrázek se zvětší po kliknutí na něj)