Obsah

Informace pro dobrovolníky

 

Dobrovolníci Zbiroh

 

Pokud má někdo zájem stát se dobrovolníkem ohledně donášky nákupů seniorům či šití roušek, prosíme, kontaktujte paní Hanu Vlasákovou: 724 855 061

Případně můžete ušité roušky odevzdat na MěÚ Zbiroh, který zajistí jejich distribuci mezi potřebné občany.  

25. 3. 2020


 Plzeňský kraj: Výzva pro dobrovolníky ze všech oblastí možné pomoci

(oblast zdravotnictví, šití roušek, ostatní)

 

Oblast zdravotnictví

Plzeňský kraj v této mimořádné situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, vyzývá všechny osoby způsobilé k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (lékaře, zubní lékaře, farmaceuty) nebo způsobilé k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolání bez přímého vedení a odborného dohledu podle jiných právních předpisů (např. všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry a další), které nejsou zaměstnané ve zdravotnických zařízeních, aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních služeb a přispěly tak k ochraně zdraví všech občanů České republiky.

Šití roušek

Do evidence dobrovolníků v odkazu níže se mohou registrovat také dobrovolníci k šití roušek, při registraci je nutné označit zařazení jako "ostatní". Dobrovolníci, kteří již roušky zhotovili (materiál - 100% bavlna), mohou roušky doručit osobně na Krajský úřad Plzeňského kraje Ing. Ivanovi Krausovi (tel.: 777 353 601).

Ostatní oblasti pomoci

Pokud patříte mezi ty, kteří mohou pomoci s rozvozem nutných nákupů, pomoci s distribucí zboží, materiálů nebo třeba s venčením pejsků těm, kteří sami nemohou, využijte formulář níže, kategorie "ostatní".

Kontakty výše uvedených dobrovolníků budou shromažďovány do databáze (viz odkaz níže). Nově je databáze členěna také na oblast Plzeň město a Plzeňsko. Databáze je ve spolupráci s neziskovými organizacemi využita pro aktuální požadavky.

Přihlášit se můžete zde