Obsah

Kulturní plán 2019

Kulturní kalendář bude v průběhu roku aktualizován.

Kulturní akce pořádané městem jsou k nahlédnutí na Facebooku zde  

 

Leden

1.1.- 20.1. Století ve ván. a novoroč. pohlednicích - muzeum

19. 1. Promítání pro děti - multifunkční sál

29. 1. Cestopisná přednáška Josefa Sklenáře - multifunkční sál

 

Únor

2. 2.    Mariášový turnaj – Restaurace Lesanka

2. 2. Pohádková cesta ke dvanácti měsíčkům - zámek

5.2.- .3.3. Výstava Mlýnky z dob našich předků - muzeum

8. 2. Cest. přednáška Na Bramboře kolem světa - multifunkční sál

21. 2. Cestopisná přednáška Tři chlapi na cestách - multifunkční sál

23. 2. XXIV. ples SDH Zbiroh - Kulturní dům Týček

 

Březen

1. - 31. 3. Březen měsíc čtenářů - knihovna

2. 3. Masopustní průvod

5.3. - 31.3. Foto z Brd a Podbrdska Martina Spala - muzeum

8. 3. VČS + MDŽ ZO ČSŽ - multifunkční sál

16. 3. II. Ples města - zámek Zbiroh

21. 3. Přednáška Pavla Hnízdila “Cvočkaři na Podbrdsku” - muzeum

23. 3. Promítání pro děti - multifunkční sál

Výstava 100 let zbirožského fotbalu - vestibul muzea

29. 3. Noc s Andersenem - knihovna

 

Duben

2.4 - 5.5. Magický ornamentalismus - Jan Hachran - obrazy, grafiky - muzeum

5. 4. Přednáška - Cesta na motocyklech Royal Enfield po indickém Himálaji - multifunkční sál

6. 4. Ukliďme Česko

8. 4.   Divadelní zájezd - Divadlo U Hasičů, představení Sborovna

9. - 13. 4. Velikonoční výstava  ČSŽ a dětí ZŠ - multifunkční sál

9. 4.   Koncert 3 orchestů - kino Zbiroh

11. 4. Přednáška Prof. PhDr. Jana Kumpery, CSc. - Zbiroh - Příběh města a hradu v malebné krajině mezi Křivoklátskem a Brdy - muzeum

16. - 18. 4.   Burza dětského šatstva - multifunkční sál

20. 4. Velikonoční jarmark – zámek Zbiroh

30. 4. Pálení čarodějnic

Výstava 100 let zbirožského fotbalu - vestibul muzea

 

Květen

4. 5. Slavnosti růžových vín - zámek Zbiroh

11. 5. Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka

14.5. - 30.6. Zbiroh na fotografiích z časů minulých - 650 let - výstava - muzeum

14. 5.   Křest knihy Zbiroh na fotografiích - muzeum

18. 5. Zbirožské historické slavnosti (650 let) - proluka, muzeum

24. 5.   Noc kostelů - kostel sv. Mikuláše

25. 5. Tatrování – areál HZS a Hasičského muzea Zbiroh – Švabín

31. 5. ZUŠ Open - celonárodní hapenning ZUŠ - proluka

Výstava 100 let zbirožského fotbalu - vestibul muzea

 

Červen

1. - 30.6. Zbiroh na fotografiích z časů minulých - 650 let - výstava - muzeum

2. 6. Pohádkový les

15. 6. Zbirožské pivní slavnosti - XII. ročník - proluka

17. 6. Otázky Tondy Procházky - kino - předprodej vstupenek v IC od 3. června

22. 6. 100 let fotbalu ve Zbiroze

23. 6. Letní pohádková cesta - zámek Zbiroh

 

Červenec

3.7. - 1.9. Miroslav Horníček - koláže - výstava

6. 7. Letní koncert – proluka (Strašická Pohodovka)

8. - 12. 7.  Příměstský tábor - Kouzelné léto (ZŠ Zbiroh)

10. - 31. 7. Zbiroh na fotografiích z časů minulých - 650 let - výstava - vestibul muzea

13. 7. Letní koncert – proluka (Cheznovanka)

20. 7. Letní koncert – proluka (Horalka)

27. 7. Letní koncert – proluka (Berounská šestka)

Koncert Ivan Hlas trio (v jednání)

 

Srpen

1.8. - 1.9. Miroslav Horníček - koláže - výstava

1. - 31 .8. Zbiroh na fotografiích z časů minulých - 650 let - výstava - vestibul muzea

3. 8.     Letní koncert - proluka (Pražský salonní orchestr)

5. - 9. 8.   Příměstský tábor - Loupežníci ze zbirožských lesů (DDM Rokycany)

10. 8. Rockfestík - hřiště nad Restaurací Na Panelu

10. 8. Letní koncert - proluka (Hořovická osma)

17. 8. Letní koncert - proluka (Myslivecká kapela Atlas)

22. 8. Zájezd zámek Kratochvíle a hrad Zvíkov - muzeum - změna odjezdu na 6:00

24. 8. Letní koncert - proluka (Hořovická muzika)

27. 8. Zápis ke studiu - Univerzita třetího věku - multifunkční sál

30. 8. Bitva pod zámkem  - zámek

 

Září

1. 9. Bitva pod zámkem  - zámek

14. 9.   Zbirožský puchýř - VIII. ročník - turistický  pochod

12. 9.   Zájezd na divadelní představení - Jo, není to jednoduché, divadlo Palace

20. 9. Noc sokoloven - V. ročník

Kafebraní

 

Říjen

Týden knihoven - 23. ročník – knihovna

Počítačové kurzy pro seniory - multifunkční sál

6 . 10. Divadelní představení Víš přece, že neslyším, když teče voda - kino - předprodej a rezervace od 1. srpna v IC

19. 10. Drakiáda - hřiště pod autobusovými garážemi

Dětské promítání – multifunkční sál

Burza ČSŽ - multifunkční sál

31. 10. Halloween na zámku – zámek Zbiroh

 

Listopad

Počítačové kurzy pro seniory - multifunkční sál

8. 11. Lampiónový průvod

10. 11. Mše a koncert duchovní hudby - kostel sv. Mikuláše

16. 11. Svatomartinské posvícení – zámek Zbiroh

Cestopisná přednáška – knihovna

Dětské promítání – multifunkční sál

Předvánoční výstava ČSŽ – multifunkční sál
 

Prosinec

1. 12. Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu – proluka

9. - 20. 12.  Ježíškova vánoční pošta – knihovna

11. 12. Společné zpívání u vánočního stromu, vánoční jarmark žáků ZŠ - proluka

14. 12. Vánoční jarmark, vánoční koncert – zámek Zbiroh

Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ V. Vačkáře – kostel Zbiroh

Rozdávání betlémského světla zbirožskými skauty - proluka

24. 12. Štědrý den na zámku

31. 12. Silvestr na zámku


 

Kulturní kalendář bude v průběhu roku aktualizován.