Obsah

Kulturní plán 2022

Kulturní kalendář bude v průběhu roku aktualizován.

Kulturní akce pořádané městem jsou k nahlédnutí na Facebooku zde  

 

Duben 

28. 3. - 2. 4. Velikonoční výstava ZO ČSŽ  a ZŠ - multifunkční sál

1. 4.             Noc s Andersenem - knihovna

1. - 30. 4.    Výstava Od Velikonoc k poutím - ze sbírek PhDr. Jiřiny Hánové - muzeum

2. 4.            Ukliďme Česko

5. - 30. 4.    Výstava Jak plyne rok - 75. výročí MŠ Zbiroh - vestibul muzea

7. 4.             Zájezd na divadelní představení Divadlo Palace

15. - 18. 4.   Zábavná velikonoční trasa pro děti

15. - 18. 4.   Velikonoce na zámku - zámek

20. 4.           Trio aneb Mistře o čem se neví - zábavný pořad - kino

21. 4.            Zájezd - Návštěva interiéru světoznámých architektů Josefa Hlávky a Adolfa Loose v Lužanech a Plzni

26. - 29. 4.    Jarní burza dětského odívání ZO ČSŽ - multifunkční sál

30. 4.            Divadlo pro děti Princezna Koloběžka - kino

 

Květen

1. - 22. 5.  Výstava Od Velikonoc k poutím - ze sbírek PhDr. Jiřiny Hánové - muzeum

1. - 31. 5.  Výstava Jak plyne rok - 75. výročí MŠ Zbiroh - vestibul muzea

3. 5.           Divadlo Pluto - Blbec k večeři - kino

7. 5.          Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka

8. 5.          Běh pro celou rodinu - 0. ročník  

14. 5.        Slavnosti růžových vín - zámek

24. - 31. 5. Výstava Čtyřlístek a jeho přátelé - muzeum

23. - 27. 5.  Týden otevřených dveří - ZUŠ

28. - 31. 5. GLOBE Games - ZŠ, proluka, kino

 

Červen 

1. -  26. 6. Výstava Čtyřlístek a jeho přátelé - muzeum

1. -  22. 6. Výstava Jak plyne rok - 75. výročí MŠ Zbiroh - vestibul muzea 

3. 6.           Varhanní koncert - kostel sv. Mikuláše

4. 6.           Zbirožské městské slavnosti - proluka, muzeum

4. 6.           Dětské rybářské závody

11. 6.         Dětský sportovní den - areál fotbalového hřiště TJ Zbiroh

24. 6. - 30. 6.   Výstava Zbiroh v době Lobkoviců a hejtmani panství - vestibul muzea

30. 6.        Výstava Václav Karel - Ilustrace ke knihám J. V. Sládka - muzeum
Červenec

1. - 31. 7.    Výstava Václav Karel - Ilustrace ke knihám J. V. Sládka - muzeum

1. - 31. 7.    Výstava Zbiroh v době Lobkoviců a hejtmani panství - vestibul muzea

2. 7.            Vačkářovo hudební léto - Strašická Pohodovka

9. 7.            Vačkářovo hudební léto - Amatovka

10. 7.           Zájezd do divadla - Studio Dva

16. 7.          Vačkářovo hudební léto - Cheznovanka

23. 7.          Letní kino na kolečkách - muzejní zahrada

23. 7.          Vačkářovo hudební léto - Pražský salónní orchestr

24. 7.          Mše svatá v kapli - zámek

30.7.           Vačkářovo hudební léto - Berounská šestka

 

Srpen

1. - 28. 8.   Výstava Václav Karel - Ilustrace ke knihám J. V. Sládka - muzeum

1. - 31. 8.   Výstava Zbiroh v době Lobkoviců a hejtmani panství - vestibul muzea

6. 8.           Vačkářovo hudební léto - Hořovická osma

6. 8.           Rockfestík - hřiště nad Restaurací Na Panelu

13. 8.         Vačkářovo hudební léto - Myslivecká kapela Atlas        

14. 8.         Mše svatá v kapli - zámek

20. 8.        Vačkářovo hudební léto - Hořovická muzika

20. 8.        Letní kino na kolečkách - muzejní zahrada

25. 8.        Tématický zájezd - muzeum

26. 8.        KABÁT REVIVAL WEST - proluka

 

Září 

1. - 30. 9. Výstava Urbex, krása v rozkladu - fotografie Vojtěcha Mansfelda - muzeum

1. - 30. 9. Výstava Zbiroh v době Lobkoviců a hejtmani panství - vestibul muzea

4. 9.         Zábavné odpoledne pro děti - Zbirožský dvůr

10. 9.       Zbirožský puchýř – XI. ročník - turistický pochod

17. 9.       Ukliďme Česko 

18. 9.       Mše svatá v kapli - zámek

23. 9.      LUCIE REVIVAL – proluka


 

Kulturní plán bude v průběhu roku aktualizován. Změna programu vyhrazena.