Obsah

Rockfestík

rockfestíkrockový festival na hřišti restaurace Na Panelu

Datum konání: 7. 8. 2021 začátek od 17:00

Místo konání: Zbiroh - restaurace na Panelu u rybníka Flusár, restaurace na Panelu u rybníka Flusár, 33808 Zbiroh

Typ akce: hudba

Organizátor: Neuvedeno

Plné vstupné: 120 Kč

Upozorňujeme na dodržování platných protiepidemických opatření!

Návštěvník je povinen se při vstupu prokázat zástupci organizátora tím, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

S účinností ode dne 26. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e)  zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;  na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci.

 


 

Již 9. ročník tradičního festivalu, který se koná v překrásné přírodní scenérií zbirožského podzámčí.

KREYSON MEMORIAL - heavy metal Praha
http://kreyson.cz/
https://www.facebook.com/kreysonmemorial
OXHOLE - prog rock Sokolov http://oxhole.com/
https://www.facebook.com/oxhole
SOUL KEEPER - heavy metal Praha https://bandzone.cz/soulkeeper
https://www.facebook.com/Soul-Keeper-151274068274947
V.P.O.ho - heavy metal Zbiroh https://bandzone.cz/vpoho
https://www.facebook.com/V.P.O.ho
VOLT AGE - punk rock Radnice https://bandzone.cz/_110602
https://www.facebook.com/VOLT-AGE-627677510993093

Přibližné hrací časy:
17:00 - 17.30 OXHOLE
17:50 - 18:30 SOUL KEEPER
19:00 - 19:40 VOLT AGE
20:10 - 21:10 V.P.O.ho
21:45 - 23:00 KREYSON MEMORIAL


Vytvořeno: 2. 2. 2021
Poslední aktualizace: 5. 8. 2021 10:11