Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Turistické cíle

Kaple sv. Vojtěcha nad Mýtem

Nad Mýtem na návrší Mýtského vrchu září od okraje lesa do dálky bílá kaple sv. Vojtěcha. Původně na tomto místě stávala dřevěná lesní kaplička,která je zde připomínána již v roce 1790.

sv. Vojtěch

Kaple sv. Vojtěcha Třebnuška

Objekt stojí o samotě na návrší cca 850 m JZ směrem od vsi Lhotka. Barokní zděná poutní kaple o velikosti menšího kostela byla vystavěna v první pol. 18. stol. údajně v místě starší dřevěné kaple při níž je uváděn poustevník.

sv. Vojtěch Třebnuška

Kařezské rybníky

Přírodní památka Kařezské rybníky byla vyhlášena r. 1992 na rozloze 66,5 ha. Předmětem ochrany je soustava čtyř rybníků s mokřadním pobřežním porostem jako významných hnízdišť a tahových stanovišť vodních ptáků.

Kařezské rybníky

Kostel sv. Mikuláše Zbiroh

Farní kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu je jako gotický doložen již r. 1364. Barokně byl podstatně přestavěn r. 1716 a opravován v letech 1883 a 1921. Stavba má loď na půdorysu kříže, užší obdélný presbytář a hranolovou věž po jeho severní straně. Vnitřní zařízení je převážně novogotické z r. 1883.

kostel

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel připomínán jako farní už r. 1348, r. 1728 zbarokizovaný. Po zřícení klenby r. 1841 opraven r. 1845 a přestavěn r. 1874. Chátrající stavba od r. 2004 v péči spolku nadšenců, do r. 2014 pořádány v její prospěch koncerty. Za kostelem dřevěná zvonice z r. 1845, u něj funkční hřbitov.

kostel Líšná

Partneři