Obsah

Papuánské bubnování

Papuánské bubnování

Papuánské bubnování - beseda  s MVDr. Luďkem Uzlem o cestě na Papuu Nová Guinea
Městské muzeum ve Zbiroze, 10. 3. 2016. Foto Eva Svobodová