Obsah

Návštěvní řád


ČLÁNEK 1

1.1. Návštěvní řád vydává vedení muzea a schvaluje Rada města Zbiroh.
1.2. Návštěvní řád je vnitřním předpisem závazným pro všechny návštěvníky tohoto muzea.


ČLÁNEK 2

2.1. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do muzea za účelem prohlídky expozic. Osoby mladší 6 let a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 30 osob, v případě skupiny dětí je povinný pedagogický doprovod.

2.2. Muzeum je přístupné pro návštěvníky celoročně, v letní sezóně (1. května - 30. září) denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 12.30 do 16.30 včetně státních svátků. V zimní sezóně (1. října - 30. dubna) denně od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 12.30 do 16.00 hodin, v sobotu od 10 do 12 a od 13 do 16, v neděli od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Poslední vstup na prohlídku je 30 minut před koncem provozní doby.

2.3. Návštěvník je povinen uhradit vstupné do muzea ve výši: 30,- Kč základní, 20,- Kč zlevněné (děti, studenti a senioři starší 60 let). Děti do 5 let, držitelé průkazů ZTP/P, držitelé průkazů AMG, NPÚ, ICOMOS mají vstup zdarma. Na kulturní akce pořádané muzeem je vstupné stanovováno individuálně. U hromadných školních výprav má pedagogický dozor vstup zdarma (maximálně 1 dospělý na 10 dětí). S každou těžce tělesně postiženou osobou může jít zdarma 1 dospělá osoba jako doprovod.

2.4. V expozici je na požádání podáván ústní výklad. Návštěvníci mohou mít k dispozici po dobu prohlídky muzea informace o stálé expozici v tištěné podobě.


ČLÁNEK 3

3.1. Návštěvník je povinen u vstupu odložit zavazadla s výjimkou příručních zavazadel s osobními doklady a cennostmi. Na vyžádání je pak povinen toto zavazadlo nechat nahlédnout ke kontrole.

3.2. V celém prostoru muzea platí pro návštěvníky možnost pořizování obrazových záznamů za poplatek 50,- Kč, zákaz dotýkání vystavených předmětů (včetně nábytku, vitrín a podobně), zákaz konzumace a kouření, zákaz vstupu v silně znečištěném oděvu a obuvi, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi.

3.3. Ve výstavních expozicích je pohyb návštěvníků monitorován kamerami.


ČLÁNEK 4

4.1. Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního stavu.
4.2. Poruší-li návštěvník některý z bodů Návštěvnického řádu, bude z muzea vykázán.


ČLÁNEK 5

Tento Návštěvní řád Muzea J. V. Sládka a Městského muzea Zbiroh nabývá účinnosti dne 6.2.2017.

 

Ing. Milan Rusek v.r., starosta města Zbiroh