Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

 

Naše listárna

 

Pro květnové setkání veteránů VÚ 7495 Zbiroh v roce 2019 vytvořil Ing. Václav Ilčík

Bejvávalo ...  

 

Ing. Václav Weiss - Jak jsem dobyl Bundeswehr

 

Ing. Václav Weiss - Jak jsem se nestal primátorem

 

Ing. Václav Weiss - Pravdivé pohádky z Absurdistánu

 

Poslal náš bývalý příslušník pan Josef Košťálek s otázkou - odkud jsem k Vám to asi přišel ? -

odkud jsem k vám přišelodkud jsem k vám přišelodkud jsem k vám přišelodkud jsem kvám přišelodkud jsem k vám přišelodkud jsem k vám přišel

 

Dne 12. května 2020 nám napsal velice zajímavý email pan Svatopluk Kyška:
Dobrý den pane Herynku,

ve Zbirohu na zámku jsem sloužil dva roky v letech 1968 -1970 na finančním oddělení. Na vojnu dodnes vzpomínám rád a znamenala v mém životě významný předěl. Na zámek jsem se byl podívat jednou, a to po jeho rekonstrukci na luxusní hotel. Snad se do Zbirohu ještě podívám.
Na finančním oddělení jsem pracoval mimo jiné s p. Miroslavou Bečicovou a s náčelníkem p. mjr. Vlastimilem Šperou. Když jsem dnes brouzdal po internetu dověděl jsem se smutnou zprávu. Pan. mjr. Špera už není mezi námi.
Více na:
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Svatopluk Kyška
Orlová

 

Poděkování od paní Vlasty Líznerové :

85. narozeniny p. Oldřich Lízner

Dne 12. června 2020 oslavil 85. narozeniny p. Oldřich Lízner. Jako formu poděkování.jsme 7. července 2020 obdrželi následující dopis. (Z důvodů špatné kvality skenovaného dopisu zde uvádíme následující doslovný přepis).

Vážení vojenští důchodci!
Chtěla bych Vám všem poděkovat za návštěvu a dárek k významnému výročí mému manželovi Oldovi. Velice si toho vážíme a rádi jsme mezi Vás chodili. Zkrátka 60 let prožitých ve Zbiroze vojenským životem bylo báječné a máme na co vzpomínat. Přejeme Vám ať se Vám práce daří a i nadále se všichni do Zbiroha stále vracejí, starší i vojáci základní služby a vzpomínají na nejhezčí mladá léta.
Ještě jednou díky, díky, díky.                                           Oldřich a Vlasta Líznerovi
 

 

.