Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Odkazy

Tiskopisy žádostí o příspěvek na zahraniční, domácí rekreaci a lázně na rok 2020: vše ostatní podrobně na  www.vojenskyduchodce.army.cz

Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci

Žadatel si vybere v pojištěné cestovní kanceláři domácí nebo zahraniční rekreaci. Poté zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci" Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář poté poskytuje mu základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. Příspěvek lze rovněž poskytnout na samoplátecký léčebný pobyt.

http://www.veterani.army.cz/sites/veterani.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/rekreace_-_tiskopis_2020.pdf

Žádost o poukaz na domácí rekreace

Žadatel zašle na VLRZ "Žádost o přidělení poukazu na domácí rekreaci" na tiskopise VLRZ.  Žadatel platí za domácí rekreaci účastnický poplatek ve stejné výši, jaká je stanovena pro vojáky z povolání složenkou zaslanou VLRZ. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

Žádost bez příspěvku na poukaz na domácí rekreaci

Žadatel zašle na VLRZ "Žádost o přidělení poukazu na domácí rekreaci" na tiskopise VLRZ.  Žadatel platí za domácí rekreaci účastnický poplatek ve stejné výši, jaká je stanovena pro vojáky z povolání složenkou zaslanou VLRZ. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

Žádost s příspěvkem na poukaz na domácí rekreaci

Pokud vojenský důchodce bude chtít příspěvek na domácí rekreaci zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci". Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro VLRZ. VLRZ poté poskytuje základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

Žádost o poukaz na lázně

VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na lázně, které mohou být přiděleny vojenským důchodcům a také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha.

http://www.veterani.army.cz/sites/veterani.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/zadost-o-dr-vd.pdf

 

Něco málo zajímavostí z historie: http://www.vojensko.cz/vu-7495-zbiroh-r-1966-68