Obsah

Klub vojenských důchodců

Klub vojenských důchodců

Předseda : Petr Herynek
Členové výboru:  Ing. Josef Šochman, Petr Herynek, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal,  Eliška Kutová
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Odkazy

Tiskopisy žádostí o příspěvek na zahraniční, domácí rekreaci a lázně na rok 2021: vše ostatní podrobně na  www.vojenskyduchodce.army.cz

Vítejte na stránkách oddělení péče o vojenské důchodce.

Toto oddělení je výkonným prvkem Ministerstva obrany ČR v oblasti péče o vojenské důchodce - bývalé zaměstnance rezortu. Ministerstvo obrany si nesmírně váží práce odvedené svými zaměstnanci a proto jako jedno z mála ministerstev vyčleňuje nemalé finanční prostředky z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a rozpočtové prostředky ze své kapitoly na péči pro své bývalé zaměstnance, kteří pobírají starobní důchod.

Na těchto stránkách se dozvíte základní informace kdo je vojenskýchm důchodcem, jaké benefity můžete získat, jakým způsobem o ně může požádat včetně příslušných formulářů. Dále zde najdete další užitečné odkazy, které můžete využít k získání dalších informací.

Věřím, že náš web Vám bude k užitku.

Publikováno: 2.12.2020 Autor: Martina Šilhánová

Informace k rekreačním pobytům VLRZ na rok 2021

Publikováno: 12.11.2020 Autor: Martina Šilhánová

Pro rok 2021 VLRZ opět vyhradila speciální edici poukazů na letní rekreace pro vojenské důchodce. Aktuální tiskopis žádosti o rekreaci naleznete v sekci "Tiskopisy", žádosti na rekreace VLRZ přijímá od 1.12.2020.

Uzávěrka přijímání žádostí

Publikováno: 18.9.2020 Autor: Martina Šilhánová

Žádosti o příspěvky na rekreaci, stravování a kulturu, sport a tělovýchovu na rok 2020 přijímáme do 31. 10. 2020. Na žádosti doručené po tomto termínu bohužel nebude brán zřetel.Děkujeme za pochopení.

 

Něco málo zajímavostí z historie: http://www.vojensko.cz/vu-7495-zbiroh-r-1966-68