Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Odkazy

Tiskopisy žádostí o příspěvek na zahraniční, domácí rekreaci a lázně na rok 2019: vše ostatní podrobně na  http://www.veterani.army.cz/tiskopisy-zadosti

Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci

Žadatel si vybere v pojištěné cestovní kanceláři domácí nebo zahraniční rekreaci. Poté zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci" Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář poté poskytuje mu základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. Příspěvek lze rovněž poskytnout na samoplátecký léčebný pobyt.

prispevek_rekreace_2019.doc

vpisovatelne_tiskopisy_rekreace.pdf

Žádost o poukaz na domácí rekreace

VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na domácí rekreaci ("DR"), které mohou být přiděleny také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha ("vojenský důchodce"). Pro účely přidělení poukazu na DR se vojenským důchodcem nerozumí bývalý občanský zaměstnanec rezortu ministerstva obrany, přestože může být oprávněnou osobou pro přidělení prostředků na rekreaci z fondu kulturních a sociálních potřeb ("FKSP").

Žádost bez příspěvku na poukaz na domácí rekreaci

Žadatel zašle na VLRZ "Žádost o přidělení poukazu na domácí rekreaci" na tiskopise VLRZ.  Žadatel platí za domácí rekreaci účastnický poplatek ve stejné výši, jaká je stanovena pro vojáky z povolání složenkou zaslanou VLRZ. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

zadost-o-dr-vd-2019.pdf

 

Žádost s příspěvkem na poukaz na domácí rekreaci

 

Pokud vojenský důchodce bude chtít příspěvek na domácí rekreaci zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci". Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro VLRZ. VLRZ poté poskytuje základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. O poukaz si žadatel může požádat na rok dopředu, a to od 1. prosince daného roku.

 

Žádost o poukaz na lázně

VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na lázně, které mohou být přiděleny vojenským důchodcům a také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha.

zadost-vd-lazne-2019-vpisovatelna_2019.pdf

 

 

 

 

 

Něco málo zajímavostí z historie: http://www.vojensko.cz/vu-7495-zbiroh-r-1966-68

Zde něco málo z historie, kterou psali a tvořili někteří z nás: http://www.csla.cz/technika/specialtech/tamara.htm