Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůČestný předseda:  Karel Meduna
Předseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Odkazy


Tiskopisy žádostí o příspěvek na zahraniční, domácí rekreaci a lázně: http://www.veterani.army.cz/tiskopisy-zadosti
 

Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci
Žadatel si vybere v pojištěné cestovní kanceláři domácí nebo zahraniční rekreaci. Poté zašle OVV - OPVD "Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci" Po schválení žádosti a přiznání výše příspěvku obdrží žadatel oznámení o výši přiděleného příspěvku a bude vyzván k doplacení ceny snížené o přiznaný příspěvek na účet Ministerstva obrany. Následně OVV - OPVD vystaví objednávku pro cestovní kancelář. Cestovní kancelář poté poskytuje mu základní informace k plánované rekreaci (zahájení a ukončení pobytu, ubytování, stravování, doprava, apod.). Žádost je nutné zaslat 60 dnů dopředu. Příspěvek lze rovněž poskytnout na samoplátecký léčebný pobyt.
Tiskopis
 

Žádost o poukaz na domácí rekreace
VLRZ vydává za zvýhodněné ceny poukazy na domácí rekreaci ("DR"), které mohou být přiděleny také bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění vyplácených Odborem sociálního zabezpečení Praha ("vojenský důchodce"). Pro účely přidělení poukazu na DR se vojenským důchodcem nerozumí bývalý občanský zaměstnanec rezortu ministerstva obrany, přestože může být oprávněnou osobou pro přidělení prostředků na rekreaci z fondu kulturních a sociálních potřeb ("FKSP").
Tiskopis

 

Něco málo zajímavostí z historie: http://www.vojensko.cz/vu-7495-zbiroh-r-1966-68

Zde něco málo z historie, kterou psali a tvořili někteří z nás: http://www.csla.cz/technika/specialtech/tamara.htm