Obsah

TURISTA

V sekci TURISTA  jsou informace pro návštěvníky  města a turisty - kde najdete Informační centrum, jaké pamětihodnosti jsou ve městě a jeho blízkém okolí, zajímavé turistické cíle, tipy na výlety a vycházky, kde se můžete dobře najíst, ubytovat, atd.

IC

       Informační centrum Mikroregionu Zbirožsko
           Masarykovo nám. 624, 338 08  Zbiroh

                               tel. 371 784 621, 373 749 521
                      e-mail a www: infocentrum@zbiroh.cz; www.zbiroh.cz
                              GPS:    49°51'33.912"N, 13°46'15.450"E 

TIC          

 

       Informační centrum zahájilo svou činnost v souvislosti se vstupem České republiky do EU v květnu 2004. Sídlí v proluce na Masarykově náměstí ve Zbiroze. Slouží široké veřejnosti města, tuzemským a zahraničním návštěvníkům regionu Zbiroha i okolí a spolupracuje se všemi obcemi zapojenými do mikroregionu. Aktualizuje webové stránky města. Poskytuje služby především v oblasti turistického ruchu, zprostředkovává průvodcovské služby (především zámek Zbiroh) a snaží se svými službami přispět v první řadě ke zvýšení návštěvnosti Zbiroha a jeho krásného okolí - CHKO Křivoklátsko.
     Kromě informací o možnostech ubytování a jeho zprostředkování poskytuje: služby veřejného internetu, informace o jízdních řádech, rezervace mezinárodních jízdenek, černobílé a barevné kopírování dokumentů a písemností do formátů A3, A4, skenování, barevný tisk a kopírování do formátu A4, zálohu fotosnímků z karet digitálních fotoaparátů na CD, prodej turistických a cykloturistických map, suvenýrů, pohlednic, Měsíčníků Zbirožsko, leteckých fotografií města a turistických známek, prodej obrazových a regionálních publikací. V zadní části informačního centra je umístěno veřejné WC.

Otevírací doba:
Letní sezóna   ( 1. 5. -  30. 9. )
Pondělí až sobota:   08:00 - 12:00   a  12:30 - 16:30
Neděle:                       08:00 - 12:00   a  12:30 - 15:30

Zimní sezóna  ( 1. 10. -  30. 4. )
Pondělí                   08:00 - 13:00
Úterý až pátek      08:00 - 12:00   a   12:30 - 16:00
Sobota                    08:00 - 13:00
Neděle                    z a v ř e n o   

 

Pracovníci IC:    Tereza Plecitá, Zdenka Křenová

 

 

Ceník zboží a služeb