Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Aktuálně platné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Staženo: 228x | 31.01.2014

Příloha k vyhlášce č. 1/2014 Staženo: 214x | 31.01.2014

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č.2/2016 o nočním klidu Staženo: 251x | 29.02.2016

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2004 o místních poplatcích Staženo: 50x | 14.03.2019

Ostatní

Obecně závazná vyhláška města Zbiroha číslo 1/2010 Staženo: 254x | 29.01.2010

Vyhláška č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 271x | 29.10.2017

Vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 230x | 29.10.2017

Vyhláška č.1/2001 o nakládání s komunálním odpadem Staženo: 219x | 31.01.2001

Vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 233x | 29.10.2017

Obecně závazná vyhl. č.1/2013 - místní poplatky za komunální odpady Staženo: 243x | 31.01.2013

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 321x | 14.03.2019

Plán zimní údržby místních komunikací – město Zbiroh Staženo: 73x | 03.01.2019

Stránka

  • 1