Obsah

Zpět

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Vyvěšeno: 20. 7. 2022

Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Zodpovídá: Ing. Tereza Plecitá, BBA

Zpět