Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Přístřešek pro skot" na pozemku parc.č.st. 167 a parc.č. 39 v k.ú. Čilá - RD Matas" v k.ú. Terešov"

Vyvěšeno: 12. 9. 2022

Datum sejmutí: 12. 10. 2022

Zodpovídá: Romana Gráfová

Zpět