Obsah

Zpět

Záměr směny pozemků- pozemek parc.č. 213/1 za parc.č. 135/59 a p.č. 135/57 v k.ú. Zbiroh

Vyvěšeno: 12. 9. 2022

Datum sejmutí: 28. 9. 2022

Zodpovídá: Mgr. Pavel Vlček

Zpět