Obsah

Žádosti a formuláře

 

Žádosti a formuláře pro stavební odbor
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. - Žádosti a formuláře jsou k dispozici zde

Stavební odbor - vzorové vyplnění formulářů

14_Oznámení změny v užívání stavby.pdf (367,0 kB) Staženo: 244x | 09.11.2017

15_Ohlášení odstranění.pdf (355,3 kB) Staženo: 276x | 09.11.2017

Stránka