Obsah

Finanční výbor:
předseda                     Bc. Kateřina Netíková,  DiS
členové                        Ing. Josef Štícha, Jitka Seidlová

 

Dokumenty Finančního výboru: