Obsah

Finanční výbor:
předseda                     MUDr. Jaroslava Paduchová
členové                        Iveta Rousová, Alena Sobotková