Obsah

Komise bytovou, sociální a pro občanské záležitosti                

Mgr. Josef Chaloupecký (předseda), Mgr. Pavlína Krupičková, MUDr. Anna Hrdličková, Mgr. Květuše Horáková, Ludmila Zdvořanová