Obsah

Komise vodohospodářská:
předseda                   Miroslav Dousek
členové                      Ing. Jan Květoň, Petr Šmolík, Ing. Oldřích Kepka