Obsah

Vlaky ani autobusy už by neměly cestujícím ze Zbiroha ujíždět

     Ve druhé polovině měsíce ledna 2019 byli občané Zbiroha a okolí vyzváni veřejnou výzvou města Zbiroha k zasílání připomínek na špatné navazující autobusové a vlakové spojení na železniční zastávku Kařez. Stížnosti, které do té doby kolovaly pouze mezi lidmi nebo po sociálních sítích, byly najednou zasílány na podatelnu města v písemné podobě s konkrétními případy, kdy cestujícím ze Zbiroha ujel “před nosem” vlak nebo autobus. Cestující tak museli čekat dlouhé desítky minut na další spoj v nevyhovujících podmínkách vlakové zastávky. Nebo dobíhat v zimním období po namrzlých schodech a lávce k poslednímu vagonu rozjíždějícího se vlaku. Stížností se do konce měsíce ledna sešlo asi 20. Po jejich vyhodnocení a zpracování časového harmonogramu bylo svoláno první jednání se zástupcem lokálního dopravce Autobusovou dopravou Miroslav Hrouda s.r.o. , kdy kromě stížností na nenavazující spojení a malou časovou dotaci byly projednány i stížnosti na konkrétní řidiče.

     To nejzásadnější jednání pak bylo svoláno na poslední únorový den na Krajský úřad Plzeňského kraje. Zde se sešli zástupci vedení města Zbiroha, zástupci autobusového dopravce Miroslav Hrouda s.r.o. a zástupci firmy POVED s.r.o., která vykonává servisní činnosti v oblasti veřejné dopravy pro město i kraj. Jednání zaštítil samotný náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek. Na jednání byly předneseny všechny stížnosti cestujících, projednány vlakové jízdní řády a dopravní grafikony osobní železniční dopravy směřující ze směru od Prahy i Plzně na vlakovou zastávku Kařez, možnosti ovlivnění navazujcící dopravy ve směru ke Středočeskému kraji a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na zlepšení daného stavu.

    Ze závěrů tohoto jednání vyplynulo několik důležitých skutečností, které by měly stávající stav nejen dočasně zlepšit, ale i částečně vyřešit. Tím prvním zlepšením je možnost cestujících v situaci, kdy vlak má zpoždění a lidem ujede navazující autobus. Řidič pravidelné linky tak v tomto případě, kdy mu nastavené limity již déle nedovolí čekat na zpožděný vlak, povolá v pracovní dny ráno, dopoledne a odpoledne mikrobus, který následně vyjede pro cestující do stanice Kařez. Tato úmluva s Autobusovou dopravou Miroslav Hrouda s.r.o. již vešla v platnost od 4. března 2019.

     K dalšímu posunu pak dojde ve směru zvýšení časové dotace na přestup cestujících mezi příjezdem autobusu na zastávku Kařez a odjezdu vlaku…..a naopak. Zástupci firmy POVED přislíbili na základě předložených stížností prověrku jízdního řádu autobusů a po navržených změnách a konzultaci s dopravcem je předloží k připomínkám a schválení zástupcům města Zbiroha. Pokud dojde k dohodě mezi všemi stranami, ke změně jízdních řádů by mohlo dojít k 9. červnu 2019, kdy je možné provést první změny. Zástupci firmy POVED také prověří možné úpravy časových poloh vlaků v napojení na jízdní řády ve směru k prvnímu možnému celostátnímu termínu změn tj. k prosinci 2019.

      Předmětem jednání pak byla i malá kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla na zastávce Kařez, kdy zde není téměř možnost v denní době vozidlo zaparkovat.  I v tomto směru přislíbil náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Čížek pomoc a to zejména při jednání s majitelem pozemku se stávajícím parkovištěm a to Správou železniční a dopravní cesty. Ve věci rovněž proběhne jednání mezi vedením města Zbiroh a obce Kařez se zaměřením na zajištění dočasné parkovací plochy pro osobní vozidla. V měsíci září pak bude schůzka všech stran pokračovat, kdy budou vyhodnocena přijatá opatření.

     Závěrem bychom chtěli za město Zbiroh poděkovat všem občanům, kterým nebyla daná problematika lhostejná a svým písemným podnětem přispěli k urychlení jednání a řešení této problematiky.

 

                                                                        Michal Muravecký

                                                              starosta města


Ohlášení pálení

Ohlašování pálení lze jednoduše ohlásit přes odkaz zde.

Pro jednotlivé pálení není třeba registrace.

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.


Vítání občánků

Vítání občánků


 

19.03.2019 - 04.04.2019

Usnesení RM 12. 3. 2019

Detail

13.03.2019 - 31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Detail

08.03.2019 - 24.03.2019

Usnesení RM 27. 2. 2019

Detail

Pozvánka na setkání pro aktivní seniory

Setkání pro aktivní seniory


Výsledky hlasování - prapor 

Vítězným návrhem v anketě o praporu, který necháme zhotovit k 650.výročí povýšení Zbiroha na městys se stal návrh č. 2 - hlasovalo pro něj 102 respondentů z celkového počtu 195 (tj. 52 %). Zastupitelstvo bude hlasovat o podobě praporu na veřejném zasedání 20.února 2019. Výsledek ankety bude součástí podkladů k hlasování.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Vítězný návrh     Výsledek ankety     Znak města


Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostechInformace občanům


Plán zimní údržby místních komunikací - město Zbiroh

Plán zimní údržby místních komunikací zde


Nabídka odběru obědů

Školní jídelna při Základní škole J. V. Sládka ve Zbiroze, nabízí možnost odběru stravy do jídlonosiče pro seniory a občany našeho města. Cena jednoho oběda je 62,- Kč. Počet volných míst je omezen. Bližší informace vám poskytne pí Štědrá v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 371 784 026.


Poděkování

Paní starostka Mgr. Tereza Šístková by ráda jménem svým i celého města poděkovala zaměstnancům firmy TD-IS, kteří v rámci svého volného času zlikvidovali celkem tři černé skládky. Dvě se nacházely na katastrálním území obce Týček a jedna na katastrálním území města Zbiroh. Zaměstnanci firmy TD-IS v lese nad chatami u Čápu postupně odnosili cca 20 krosen skla a plastu do kontejnerů na tříděný odpad. Zbylé železo a keramiku roztřídili na dvě hromady a z důvodu špatné manipulace požádali město o jejich odvezení. To tak učinilo a nyní je tato oblast čistá.

Dobrovolníkům ještě jednou moc děkujeme.

Podrobnější informace o akci zde

Dobrovolníci  Odpad


Dočasná úprava zastávek Hlavní nádraží - Plzeň

Z důvodu stavby terminálu Hlavní nádraží jsou dočasně od 1. května zrušeny zastávky veřejné linkové dopravy v Šumavské ulici. Zastávky jsou přesunuty do Americké ulice v místě stávající zastávky MHD Pařížská. V zastávce Hlavní nádraží v Šumavské ulici budou stavět pouze spoje městské hromadné dopravy. Naopak zastavování spojů MHD v zastávce Pařížská je zrušeno a zastávka je pro spoje MHD přesunuta k Wilsonovu mostu ke křižovatce s ulicí Denisovo nábřeží.

 

Změna platí pro linky příměstské dopravy:

210046 Hořovice-Rokycany-Plzeň
440020 Plzeň-Liblín
460010 Nadryby-Plzeň
470230 Volduchy-Bušovice-Plzeň
470240 Liblín-Radnice/Břasy-Chrást-Plzeň
470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň
470320 Cheznovice-Hrádek/Rokycany-Plzeň
470560 Zbiroh-Rokycany-Plzeň


Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa zde


 

Úřední hodiny

Provozní doba MÚ

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30  
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30  
pátek 8:00 - 12:00    

 

Zbiroh je romantickým letoviskem na rozhraní brdských lesů a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Nabízíme Vám možnost rekreace i aktivního odpočinku na Zbirožsku. V každé roční době se pro Vás najdou příležitosti k odpočinku a načerpání nových sil. Turistické a cykloturistické stezky jsou vedené půvabnými lesy kolem skal, pastvin, rybníků i bystřin. Přírodní krásy spolu s množstvím kulturních památek vytvářejí vynikající předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.
Město Zbiroh je rodištěm básníků Josefa Václava Sládka a Josefa Palivce. Rádi se sem vraceli Fráňa Šrámek, Alfons Mucha, Václav Vačkář, Adolf Branald.
V roce 1999 vznikl dobrovolným svazkem jedenácti obcí Mikroregion Zbirožsko.

Znak města

Hlášení městského rozhlasu

21.03.2019

Hlášení 21.3.2019

Po zimní přestávce opět zahajuje pan Ivan Vocásek ze Zaječova stánkový prodej ovoce a zeleniny. Prodejce nabízí bohatý sortiment čerstvého zboží a těší se na vaší návštěvu každý čtvrtek "v proluce" od 10.00 do 16.00 hodin. Městské muzeum Zbiroh zve dnes v 17 hodin na přednášku Pavla Hnízdila Cvočkáři z "kraje bídy" o cvočkářích nejen na Zbirožsku a Podbrdsku.

Detail

05.03.2019

Hlášení 5.3.2019

Městské muzeum Zbiroh zve dnes v 17 hodin na vernisáž výstavy fotografií a polodrahokamů s názvem Z brdských lesů. Výstava potrvá do 31. března. Jste všichni srdečně zváni.

Detail

01.03.2019

Hlášení 1.3.2019

Město Zbiroh zve všechny malé i velké do masopustního průvodu. Sraz masek na parkovišti u hřbitova v sobotu 2. března ve 14 hodin. Na cestě ke staré vodárně byl nalezen svazek klíčů. K vyzvednutí je na podatelně MěÚ Zbiroh.

Detail

Kalendář akcí města

23.03.2019

Promítání pro děti - multifunkční sál

Promítání pro děti - multifunkční sál

Detail

29.03.2019

Anderson

Noc s Andersenem - knihovna

Klub dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihovna Dr. Josefa Palivce Zbiroh pořádají 29. března již 19. nocování s Andersenem

Detail

05.03.2019 - 31.03.2019

plakát

Z brdských lesů

Městské muzeum Zbiroh si Vás dovoluje srdečně pozvat na březnovou výstavu s názvem Z brdských lesů… Pod tímto názvem se představuje výstava fotografií Martina Spala doplněná o malou část sbírky brdských polodrahokamů RNDr. Pavla Černého. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. března 2019 v 17.00 hodin.

Detail

01.03.2019 - 31.12.2019

Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO Plzeň

Poznávejte přírodu a za odměnu přijďte do ZOO Plzeň - knihovna

Vyhraj vstupenky do ZOO Plzeň Pravidla: Dětský čtenář od nás obdrží kartičku s 12 políčky. Za každou návštěvu v knihovně, při níž si vypůjčí knihu o přírodě, dostane do kartičky smajlíka a podpis knihovnice. Po vyplnění všech políček kartičku odevzdá v knihovně. Seznam dětí, které podmínky splnily, na konci roku pošleme do ZOO Plzeň. Soutěž probíhá od 1.3. 2019 do 31.12.2019. Od ZOO pak obdržíme příslušný počet vstupenek pro rok 2020. Ten, kdo bude mít všechny smalíky první, obdrží od ZOO a BZ a Sdružení IRIS ještě dárek. MěK Zbiroh

Detail

01.03.2019 - 31.05.2019

Výstava 100 let založení kopané ve Zbiroze

Výstava 100 let založení kopané ve Zbiroze

Od března ve vestibulu muzea J. V. Sládka Zbiroh. Oddíl byl založen 17. 12. 1919 Zemskou správou v Praze. Oslavy 100 let kopané budou probíhat dne 22. 6. 2019 na hřišti ve Zbiroze.

Detail

Fotogalerie

12.03.2019

Z brdských lesů

Z brdských lesů

Vernisáž výstavy fotografií Martina Spala a polodrahokamů sběratele RNDr. Pavla Černého.

Detail

22.02.2019

Tři chlapi na cestách... tentokrát po jižní Indii

Tři chlapi na cestách... tentokrát po jižní Indii

Cestopisná přednáška Luďka Uzla dne 21. 2. 2019.

Detail

07.02.2019

Mlýnky z dob našich předků

Mlýnky z dob našich předků

Vernisáž výstavy sběratele mlýnků Hynka Plundricha a sběratelky hmoždířů Petry Biháryové dne 5. 2. 2019.

Detail

07.02.2019

Cestujeme po světě s Josefem Sklenářem

Cestujeme po světě s Josefem Sklenářem

Cestopisná přednáška Josefa Sklenáře.

Detail

14.10.2018

Zájezd do Bavorského lesa

Zájezd do Bavorského lesa

Sobota 13. října 2018 a dlouho očekávaný turisticko - poznávací zájezd do německé části Šumavy.

Detail