Obsah

Plzeňská karta

Od ledna 2018 lze v Informačním centru Mikroregionu Zbirožsko žádat o Plzeňskou kartu.

 

V čem je výhodná? Stojí 170 Kč a platí 5 let.

 

Kdo může čerpat slevy?

Dítě do 6 let

Dítě 6-15 let

Student 15-26 let

Osoba do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně

Senior nad 70 let

Osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek

Válečný veterán

Držitel zlaté Jánského plakety

ZTP a ZTP/P

Členové Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů ČR a Spolku PTP Západní Čechy – Plzeň *

* Slevu lze uznat pouze v případě, že osoba je starší 65 let, či pobírá starobní důchod.

 

Na co se slevy IDP vztahují?

  • Osobní a spěšné vlaky ČD a rychlíky, ve kterých je odbavení stejné jako ve spěšných vlacích a vlaky GW Train Regio.
  • Autobusové linky, které mají v jízdním řádu v poznámkách uvedenou větu „Na této lince jsou uznávány slevy Plzeňského kraje“. Autobusy jsou touto větou také viditelně označeny na předním skle.
  • Slevy jsou uznávány na všech linkách autobusové dopravy – Miroslav Hrouda, mimo linky 470110 (Radnice-Praha).

Slevy platí pouze na území Plzeňského kraje.

 

Co k žádosti potřebujete?

Fotografii velikosti 35x45 mm, občanský průkaz (pro dítě rodný list) a vyplněnou Žádost společně se Smluvními podmínkami.

 

Bližší informace vám budou podány v IC Mikroregionu Zbirožsko.


Oficiální stránky Plzeňské karty zde

Kalkulátor jízdeného pro IDP (vnější zóny) zde


 

Stránka

  • 1