Obsah

Zbiroh - Studie zkapacitnění parkování

 

 

Dobrý den,

následující krátký dotazník (zde) je určen zejména pro obyvatele "starých bytovek" ve Zbiroze a zkoumá preference ohledně zkapacitnění parkování.

Ve dnech 29. - 31. května 2020 dostanou obyvatelé "starých bytovek" 2 ks stejného dotazníku v tištěné podobě do poštovní schránky. Prosíme, vyplňte dotazník pouze jednou. Tištěný dotazník je také k vyzvednutí v Informačním centru a na podatelně Městského úřadu ve Zbiroze, kde jsou i sběrná místa.

Zjištěné informace jsou anonymní a budou sloužit jako podklad pro další kroky.
Dotazníkové šetření probíhá do 30. června 2020.

 

Varianty se liší v parkovacích místech v ulici Československé armády. Upozorňujeme, že součástí studie je vybudování centrálního parkoviště.

Varinata 1 zde

Varianta 2 zde

 


Nová sekce týkající se koronaviru

 

Na webových stránkách města Zbiroh je zpřístupněna nová sekce týkající se koronaviru. Naleznete ji v záložce "aktuality" nebo zde.

V sekci naleznete důležité informace, otevírací doby lékařů, úřadu, pošty, informace pro seniory, rodiče, dobrovolníky a živnostníky, informace k rouškám a kde a jak objednat jídlo. 


Ostatní důležité informace naleznete v sekci "aktuality" v záložce "důležité informace".


 

29.05.2020

automobilový kurz

Prázdninový kurz na osobní automobil ve Zbiroze

více informací na letáčku

Detail

28.05.2020

Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů od 25. 5. 2020

Z uvedených opatření MZČR č.j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN z 25.05.2020 oddíl I bod 1 c) mimo jiné vyplývá, že: - snoubenci v průběhu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), - účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob, avšak mají povinnost (nejedná-li se výlučně o členy domácnosti) mít zakrytý nos a ústa ochranným prostředkem (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atp.). Tato povinnost pro účastníky sňatečného obřadu se vztahuje na sňatečné obřady konané v obřadní síni i na obřady konané na jiném vhodném místě, včetně vnějších prostor, - zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů. Tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství.

Detail

18.05.2020

Prodej vysoce jakostní zvěřiny

Prodej vysoce jakostní zvěřiny

informace na letáčku

Detail

08.05.2020

Informace v dopravě

Od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru, Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

Detail

04.05.2020

Zkouška sirén

Na základě rozhodnutí ministra vnitra ČR nebude provedena dne 6. května 2020 pravidelná zkouška sirén.

Detail

Výstavba nových bytů ve Zbirohu. Dokončení 2021.

 

V levém postranním sloupci je nově přidaná záložka "Výstavba nových bytů ve Zbirohu". Po kliknutí na ikonu budete přesměrováni na webové stránky developera, kde budete mít k dispozici aktuální informace. 


Informace pro občany 

 

Město Zbiroh žádá občany, aby do odpadových nádob (popelnic) nevhazovali horký popel!

Pokud během svozu zjistí svozová firma, že se v popelnici horký popel nachází, nebude popelnice z důvodu bezpečnosti vyvezena (mohl by se vznítit odpad uvnitř popelářského vozu).

Děkujeme za pochopení.


Sociální automobil čeká změny

 

Informace zde


ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

 

Informace zde


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 

 

Informace zde


 

Informace k náhradní autobusové dopravě od 1.10.2019

 

Od 1.10.2019 již nebude fungovat náhradní autobusová doprava, prováděná mikrobusem mezi Zbirohem a železniční zastávkou Kařez a dotovaná Plzeňským krajem. Tato náhradní doprava (pohotovost) fungovala pro cestující, kterým z důvodu zpoždění vlaku v denní době odjel autobusový spoj do Zbiroha. Tato problematika byla vyřešena změnou jízdních řádů.   

Nadále lze telefonicky u dopravce, firmy POVED, objednávat spoje  v 19:50, 21:25, a 22:22 hodin z Kařeza, (železniční zastávka) nebo v 20:02, 20:50 a 21:55 hodin ze Zbirohu náměstí. Objednávat spoj lze nejpozději 20 minut předem. Mimo uvedenou dobu není telefon dostupný. 

Telefon je v provozu od 12:00 do 22:02 hodin a lze na něm objednávat výše zmíněné spoje. Pokud řidič řídí, telefon nezvedá a cestující musí zavolat znovu. A hlavně, telefonní číslo NESLOUŽÍ k poskytování informací, ani ke stížnostem, ale POUZE na objednávání šesti výše zmíněných spojů. V případě většího zpoždění vlaku, autobus nečeká, i když je spoj telefonicky předem objednán.  
 

Telefonní číslo na objednání autobusu na zavolání zůstává stejné  777 250 143.


Výzva pro občany města od správce vodovodu firmy REVOS

 

Výzva pro občany města od správce vodovodu firmy REVOS


Ohlášení pálení

 

Ohlašování pálení lze jednoduše ohlásit přes odkaz zde.

Pro jednotlivé pálení není třeba registrace.

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.


Výsledky hlasování - prapor 

 

Vítězným návrhem v anketě o praporu, který necháme zhotovit k 650.výročí povýšení Zbiroha na městys se stal návrh č. 2 - hlasovalo pro něj 102 respondentů z celkového počtu 195 (tj. 52 %). Zastupitelstvo bude hlasovat o podobě praporu na veřejném zasedání 20.února 2019. Výsledek ankety bude součástí podkladů k hlasování.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Vítězný návrh     Výsledek ankety     Znak města


Plán zimní údržby místních komunikací - město Zbiroh

 

Plán zimní údržby místních komunikací zde


Poděkování

 

Paní starostka Mgr. Tereza Šístková by ráda jménem svým i celého města poděkovala zaměstnancům firmy TD-IS, kteří v rámci svého volného času zlikvidovali celkem tři černé skládky. Dvě se nacházely na katastrálním území obce Týček a jedna na katastrálním území města Zbiroh. Zaměstnanci firmy TD-IS v lese nad chatami u Čápu postupně odnosili cca 20 krosen skla a plastu do kontejnerů na tříděný odpad. Zbylé železo a keramiku roztřídili na dvě hromady a z důvodu špatné manipulace požádali město o jejich odvezení. To tak učinilo a nyní je tato oblast čistá.

Dobrovolníkům ještě jednou moc děkujeme.

Podrobnější informace o akci zde

Dobrovolníci  Odpad


 

Úřední hodiny

Provozní doba MÚ

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30  
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30  
pátek 8:00 - 12:00    

 

Zbiroh je romantickým letoviskem na rozhraní brdských lesů a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Nabízíme Vám možnost rekreace i aktivního odpočinku na Zbirožsku. V každé roční době se pro Vás najdou příležitosti k odpočinku a načerpání nových sil. Turistické a cykloturistické stezky jsou vedené půvabnými lesy kolem skal, pastvin, rybníků i bystřin. Přírodní krásy spolu s množstvím kulturních památek vytvářejí vynikající předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.
Město Zbiroh je rodištěm básníků Josefa Václava Sládka a Josefa Palivce. Rádi se sem vraceli Fráňa Šrámek, Alfons Mucha, Václav Vačkář, Adolf Branald.
V roce 1999 vznikl dobrovolným svazkem jedenácti obcí Mikroregion Zbirožsko.

Znak města

Zprávy

24.05.2020

Změna jízdních řádů

Připomínáme, že dnešním dnem končí výlukové jízdní řády. Od zítřka (25. května) platí opět klasické autobusové jízdní řády. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu. Jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách města Zbiroh (odkaz níže).

Detail

21.05.2020

Změny v dopravě

Změny v dopravě od 14. června 2020

Více informací níže.

Detail

20.05.2020

Hlášení 20.5.2020

Firma Novák – Radomyšl oznamuje, že dnes z důvodu vyprodání zboží prodej kuřiček neproběhne. Firma děkuje za pochopení. V pátek 15.5. byl před prodejnou BAF nalezen svazek dvou klíčů s přívěskem Volkswagen. K vyzvednutí jsou na podatelně MěÚ Zbiroh.

Detail

19.05.2020

Hlášení 19.5.2020

Zítra ve 12,30 proběhne na náměstí prodej kuřiček. Stáří 20 týdnů, cena 180,- Kč. Nabízí firma Novák – Radomyšl.

Detail

Kalendář akcí města

28.05.2020 - 31.05.2020

ZRUŠENO - GLOBE Games

GLOBE Games

Detail

12.05.2020 - 30.09.2020

plakát

Zbiroh a Zbirožáci aneb co se do knihy nevešlo ...

Jak už název napovídá, výstava navazuje na knihu fotografií Zbiroha vydanou v minulém roce u příležitosti oslav 650 let od povýšení Zbiroha na městys.

Detail

12.05.2020 - 30.06.2020

Plakát

150 let Sokola Zbiroh

Výstava představuje Tělocvičnou jednotu Sokol Zbiroh od jejího založení v roce 1870 až po současnou činnost.

Detail

06.06.2020

ZRUŠENO - Hasičské vyprošťování "O pohár starosty města"

Hasičské vyprošťování "O pohár starosty města"

Detail

06.06.2020

ZRUŠENO - Dětské rybářské závody

Dětské rybářské závody

Detail

Fotogalerie

13.05.2020

150 let Sokola Zbiroha

150 let Sokola Zbiroha

Výstava ve výstavní síni muzea.

Detail

13.05.2020

Zbiroh a Zbirožáci aneb co se do knihy nevešlo ...

Zbiroh a Zbirožáci aneb co se do knihy nevešlo ...

Výstava ve vestibulu muzea.

Detail

27.03.2020

39. setkání vojenských důchodců bývalého VÚ 7495 Zbiroh - květen 2019

39. setkání vojenských důchodců bývalého VÚ 7495 Zbiroh - květen 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že je zrušeno letošní jubilejní 40. setkání vojenských důchodců ve Zbiroze plánované na 2. května 2020, připomeňme si to loňské alespoň společnou fotografií.

Detail

10.03.2020

Odpolední posezení u příležitosti MDŽ

Odpolední posezení u příležitosti MDŽ

KVD Zbiroh uspořádal pro manželky našich členů a vdovy po našich bývalých členech oslavu MDŽ.

Detail

28.02.2020

30 let svobodného zbirožského skautingu

30 let svobodného zbirožského skautingu

Vernisáž výstavy, 28. 2. 2020. Foto: archiv muzea

Detail

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací