Obsah

Svoz domovního odpadu - duben 2019Svoz domovního odpadu - duben 2019


Vlaky ani autobusy už by neměly cestujícím ze Zbiroha ujíždět

     Ve druhé polovině měsíce ledna 2019 byli občané Zbiroha a okolí vyzváni veřejnou výzvou města Zbiroha k zasílání připomínek na špatné navazující autobusové a vlakové spojení na železniční zastávku Kařez. Stížnosti, které do té doby kolovaly pouze mezi lidmi nebo po sociálních sítích, byly najednou zasílány na podatelnu města v písemné podobě s konkrétními případy, kdy cestujícím ze Zbiroha ujel “před nosem” vlak nebo autobus. Cestující tak museli čekat dlouhé desítky minut na další spoj v nevyhovujících podmínkách vlakové zastávky. Nebo dobíhat v zimním období po namrzlých schodech a lávce k poslednímu vagonu rozjíždějícího se vlaku. Stížností se do konce měsíce ledna sešlo asi 20. Po jejich vyhodnocení a zpracování časového harmonogramu bylo svoláno první jednání se zástupcem lokálního dopravce Autobusovou dopravou Miroslav Hrouda s.r.o. , kdy kromě stížností na nenavazující spojení a malou časovou dotaci byly projednány i stížnosti na konkrétní řidiče.

     To nejzásadnější jednání pak bylo svoláno na poslední únorový den na Krajský úřad Plzeňského kraje. Zde se sešli zástupci vedení města Zbiroha, zástupci autobusového dopravce Miroslav Hrouda s.r.o. a zástupci firmy POVED s.r.o., která vykonává servisní činnosti v oblasti veřejné dopravy pro město i kraj. Jednání zaštítil samotný náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Ing. Pavel Čížek. Na jednání byly předneseny všechny stížnosti cestujících, projednány vlakové jízdní řády a dopravní grafikony osobní železniční dopravy směřující ze směru od Prahy i Plzně na vlakovou zastávku Kařez, možnosti ovlivnění navazujcící dopravy ve směru ke Středočeskému kraji a další skutečnosti, které by mohly mít vliv na zlepšení daného stavu.

    Ze závěrů tohoto jednání vyplynulo několik důležitých skutečností, které by měly stávající stav nejen dočasně zlepšit, ale i částečně vyřešit. Tím prvním zlepšením je možnost cestujících v situaci, kdy vlak má zpoždění a lidem ujede navazující autobus. Řidič pravidelné linky tak v tomto případě, kdy mu nastavené limity již déle nedovolí čekat na zpožděný vlak, povolá v pracovní dny ráno, dopoledne a odpoledne mikrobus, který následně vyjede pro cestující do stanice Kařez. Tato úmluva s Autobusovou dopravou Miroslav Hrouda s.r.o. již vešla v platnost od 4. března 2019.

     K dalšímu posunu pak dojde ve směru zvýšení časové dotace na přestup cestujících mezi příjezdem autobusu na zastávku Kařez a odjezdu vlaku…..a naopak. Zástupci firmy POVED přislíbili na základě předložených stížností prověrku jízdního řádu autobusů a po navržených změnách a konzultaci s dopravcem je předloží k připomínkám a schválení zástupcům města Zbiroha. Pokud dojde k dohodě mezi všemi stranami, ke změně jízdních řádů by mohlo dojít k 9. červnu 2019, kdy je možné provést první změny. Zástupci firmy POVED také prověří možné úpravy časových poloh vlaků v napojení na jízdní řády ve směru k prvnímu možnému celostátnímu termínu změn tj. k prosinci 2019.

      Předmětem jednání pak byla i malá kapacita parkovacích míst pro osobní vozidla na zastávce Kařez, kdy zde není téměř možnost v denní době vozidlo zaparkovat.  I v tomto směru přislíbil náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Čížek pomoc a to zejména při jednání s majitelem pozemku se stávajícím parkovištěm a to Správou železniční a dopravní cesty. Ve věci rovněž proběhne jednání mezi vedením města Zbiroh a obce Kařez se zaměřením na zajištění dočasné parkovací plochy pro osobní vozidla. V měsíci září pak bude schůzka všech stran pokračovat, kdy budou vyhodnocena přijatá opatření.

     Závěrem bychom chtěli za město Zbiroh poděkovat všem občanům, kterým nebyla daná problematika lhostejná a svým písemným podnětem přispěli k urychlení jednání a řešení této problematiky.

 

                                                                        Michal Muravecký

                                                              starosta města


 

Ohlášení pálení

Ohlašování pálení lze jednoduše ohlásit přes odkaz zde.

Pro jednotlivé pálení není třeba registrace.

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.


Výsledky hlasování - prapor 

Vítězným návrhem v anketě o praporu, který necháme zhotovit k 650.výročí povýšení Zbiroha na městys se stal návrh č. 2 - hlasovalo pro něj 102 respondentů z celkového počtu 195 (tj. 52 %). Zastupitelstvo bude hlasovat o podobě praporu na veřejném zasedání 20.února 2019. Výsledek ankety bude součástí podkladů k hlasování.

Děkujeme všem, kteří se zapojili.

Vítězný návrh     Výsledek ankety     Znak města


Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostechInformace občanům


Plán zimní údržby místních komunikací - město Zbiroh

Plán zimní údržby místních komunikací zde


Nabídka odběru obědů

Školní jídelna při Základní škole J. V. Sládka ve Zbiroze, nabízí možnost odběru stravy do jídlonosiče pro seniory a občany našeho města. Cena jednoho oběda je 62,- Kč. Počet volných míst je omezen. Bližší informace vám poskytne pí Štědrá v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 371 784 026.


Poděkování

Paní starostka Mgr. Tereza Šístková by ráda jménem svým i celého města poděkovala zaměstnancům firmy TD-IS, kteří v rámci svého volného času zlikvidovali celkem tři černé skládky. Dvě se nacházely na katastrálním území obce Týček a jedna na katastrálním území města Zbiroh. Zaměstnanci firmy TD-IS v lese nad chatami u Čápu postupně odnosili cca 20 krosen skla a plastu do kontejnerů na tříděný odpad. Zbylé železo a keramiku roztřídili na dvě hromady a z důvodu špatné manipulace požádali město o jejich odvezení. To tak učinilo a nyní je tato oblast čistá.

Dobrovolníkům ještě jednou moc děkujeme.

Podrobnější informace o akci zde

Dobrovolníci  Odpad


Dočasná úprava zastávek Hlavní nádraží - Plzeň

Z důvodu stavby terminálu Hlavní nádraží jsou dočasně od 1. května zrušeny zastávky veřejné linkové dopravy v Šumavské ulici. Zastávky jsou přesunuty do Americké ulice v místě stávající zastávky MHD Pařížská. V zastávce Hlavní nádraží v Šumavské ulici budou stavět pouze spoje městské hromadné dopravy. Naopak zastavování spojů MHD v zastávce Pařížská je zrušeno a zastávka je pro spoje MHD přesunuta k Wilsonovu mostu ke křižovatce s ulicí Denisovo nábřeží.

 

Změna platí pro linky příměstské dopravy:

210046 Hořovice-Rokycany-Plzeň
440020 Plzeň-Liblín
460010 Nadryby-Plzeň
470230 Volduchy-Bušovice-Plzeň
470240 Liblín-Radnice/Břasy-Chrást-Plzeň
470260 Příkosice-Trokavec-Mirošov-Rokycany-Plzeň
470320 Cheznovice-Hrádek/Rokycany-Plzeň
470560 Zbiroh-Rokycany-Plzeň


Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa zde


 

Úřední hodiny

Provozní doba MÚ

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30  
středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den
čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 14:30  
pátek 8:00 - 12:00    

 

Zbiroh je romantickým letoviskem na rozhraní brdských lesů a chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Nabízíme Vám možnost rekreace i aktivního odpočinku na Zbirožsku. V každé roční době se pro Vás najdou příležitosti k odpočinku a načerpání nových sil. Turistické a cykloturistické stezky jsou vedené půvabnými lesy kolem skal, pastvin, rybníků i bystřin. Přírodní krásy spolu s množstvím kulturních památek vytvářejí vynikající předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu.
Město Zbiroh je rodištěm básníků Josefa Václava Sládka a Josefa Palivce. Rádi se sem vraceli Fráňa Šrámek, Alfons Mucha, Václav Vačkář, Adolf Branald.
V roce 1999 vznikl dobrovolným svazkem jedenácti obcí Mikroregion Zbirožsko.

Znak města

Hlášení městského rozhlasu

24.04.2019

Hlášení 24.4.2019

Dnes ve 12,30 proběhne na náměstí prodej kuřiček. Stáří 19 týdnu, cena 175,- Kč. Nabízí firma Novák – Radomyšl.

Detail

23.04.2019

Hlášení 23.4.2019

Ve středu 24. dubna ve 12,30 proběhne na náměstí prodej kuřiček. Stáří 19 týdnů, cena 175,- Kč. Nabízí firma Novák – Radomyšl.. Ve dnech 23. – 29. dubna 2019 budou připraveny velkoobjemové kontejnery k odvozu veškerého povoleného domovního odpadu. Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali kovový šrot, stavební odpad a nebezpečné odpady. Kontejnery nejsou určeny pro bioodpad, pro který jsou určeny zvláštní kontejnery. Bližší rozpis rozmístění kontejnerů je vyvěšen na obvyklých místech a na internetových stránkách města. Obecní úřad Plískov nabízí k pronájmu MÍSTNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ. Kuchyň je přizpůsobena k vaření, kapacita lokálu je 40míst, kapacita zahrádky 25 míst a společenský sál má kapacitu 200 míst. Měsíční nájem je minimální. Pronájem je možný ihned. více informací na tel. č. 604 808 141

Detail

18.04.2019

Hlášení 18.4.2019

Na lavičce na náměstí byly nalezeny dioptrické brýle v tmavomodrém pouzdře. K vyzvednutí jsou na podatelně MěÚ. Lékárna ve Zbirohu bude mít od úterý 23.4. do do pátku 26.4. z důvodu dovolené zavřeno. V sobotu 27.4 bude opět otevřeno. Dne 20.4.2019 od 11 hodin oslavy svátku jara ozdobí na nádvoří zámku tradiční Velikonoční jarmark. Na návštěvníky budou čekat stylové stánky s velikonočním zbožím, ukázky tradičních řemesel a zvyků, lidová hudba či zelené pivo a staročeské velikonoční speciality v zámecké krčmě. Po celý den budou rovněž probíhat komentované prohlídky zámku a speciální prohlídky hradního nádvoří s výstupem na středověkou hlásnou věž. Pro děti budou připraveny zábavné hry s Velikonoční tématikou. Ve dnech 23. – 29. dubna 2019 budou připraveny velkoobjemové kontejnery k odvozu veškerého povoleného domovního odpadu. Žádáme občany, aby do kontejnerů nedávali kovový šrot, stavební odpad a nebezpečné odpady. Kontejnery nejsou určeny pro bioodpad, pro který jsou určeny zvláštní kontejnery. Bližší rozpis rozmístění kontejnerů je vyvěšen na obvyklých místech a na internetových stránkách města.

Detail

Kalendář akcí města

25.04.2019

plakát

Zájezd - Werichova vila

Informace k zájezdu: odjezd v 8.00 - Zbiroh od Infocentra, Kařez v 8.05 hod., návrat v 15 - 16 hod., předpokládaná cena dopravy dle počtu účastníků: cca 220,- + předpokládaná cena za lektorku ke komentované prohlídce: cca 30,- (opět záleží na počtu účastníků záj. cena je 700, - / skupina do 30 osob), vstupné si platí každý sám (nebo dodatečně vyberu) důchodce 60,- pracující 100,- . Prosím, připravte si jako již tradičně drobné penízky. Děkuji.

Detail

30.04.2019

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

opékání buřtů (buřty a jiné občerstvení vlastní) posezení při kytaře hry pro děti

Detail

02.04.2019 - 05.05.2019

plakát

Magický ornamentalismus - Jan Hachran

Výstava obrazů Jana Hachrana Ve Zbiroze se autor představí s obrazy z mystického cyklu Historia symbolica a zároveň i s částí nové série grafik s tématikou slovanských národů. Výstava bude zahájena vernisáží, která proběhne v úterý 2. dubna 2019 od 17 hodin v Muzeu J. V. Sládka ve Zbiroze a bude na ní mimo jiné představen i speciální pamětní list navržený Janem Hachranem k výročí 650 let povýšení Zbiroha na městys, který bude na místě možné i zakoupit. Těšíme se na vás.

Detail

04.05.2019

39. setkání vojenských důchodců bývalého VÚ 7495 Zbiroh

Tradiční květnové setkání vojenských důchodců a bývalých zaměstnanců VÚ 7495 Zbiroh.

Detail

04.05.2019

Slavnosti růžových vín - Zámek Zbiroh

Slavnosti růžových vín - zámek Zbiroh

Degustace a prodej vín přímo od vinařů Grilované speciality Doprovodný program Řemeslné tržiště

Detail

Fotogalerie

12.04.2019

Přednáška Prof. Jana Kumpery

Přednáška Prof. Jana Kumpery

Příběh města a hradu v malebné krajině mezi Křivoklátskem a Brdy.

Detail

03.04.2019

Magický ornamentalismus - Jan Hachran

Magický ornamentalismus - Jan Hachran

Vernisáž výstavy obrazů Jana Hachrana.

Detail

25.03.2019

Cvočkaři z kraje bídy

Cvočkaři z kraje bídy

Přednáška Pavla Hnízdila.

Detail

12.03.2019

Z brdských lesů

Z brdských lesů

Vernisáž výstavy fotografií Martina Spala a polodrahokamů sběratele RNDr. Pavla Černého.

Detail

22.02.2019

Tři chlapi na cestách... tentokrát po jižní Indii

Tři chlapi na cestách... tentokrát po jižní Indii

Cestopisná přednáška Luďka Uzla dne 21. 2. 2019.

Detail