Obsah

Dotace z rozpočtu města Zbiroh

 

Výzva

Žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 1/2023 je možné podávat od 16.01.2023 do 16.02.2023. Výzva zde (62.52 kB)


Pravidla pro poskytování dotací 
Pravidla Města Zbiroh pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města na sportovní, volnočasové, kulturní, vzdělávací a sociální aktivity platná od 01.01.2022 jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF Stáhnout Pravidla.

Vyznačené změny oproti starým pravidlům naleznete zde.

 

Přílohy k Pravidlům:

Formulář žádosti platný od 01.01.2022
Žádost o dotaci můžete podat na vytištěném formuláři, který máte k dispozici ke stažení ve formátu PDF - Stáhnout formulář žádosti o dotaci nebo v Excelu Stáhnout formulář žádosti o dotaci v Excelu

Nezapomeňte na povinné přílohy žádosti.


Formulář pro vyúčtování dotace
Příjemce dotace vyhotoví a předloží městu vyúčtování dotace na tomto předepsaném formuláři do 31.12., pokud byla dotace určena na průběžnou činnost v daném roce, nebo v termínu uvedeném ve smlouvě, pokud byla dotace určena na konkrétní jednorázovou akci. Stáhnout formulář pro vyúčtování dotace v pdf. Stáhnout formulář pro vyúčtování dotace v docx.

Nejčastější chyby:
- neoznačení originálů faktur "Dotace města Zbiroh"
- nedoložení kopie stránek peněžního deníku nebo pokladní knihy s označením položek týkajících se čerpání dotace


Vzor veřejnoprávní smlouvy
Stáhnout vzor veřejnoprávní smlouvy

 

Kontakt na administrátora dotací
Ing. Tereza Plecitá, BBA
Tel.: 373 749 531
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: tereza.plecita@zbiroh.cz