Obsah

Dotace


Žádost o dotaci:

  • Až 200 tis. Kč maximální výše poskytnuté dotace pro jednoho žadatele
  • Pomoc s podáním - pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti, pomůžeme


Pravidla pro poskytování dotací
Pravidla Města Zbiroh pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města na sportovní, volnočasové, kulturní, vzdělávací a sociální aktivity máte k dispozici ke stažení ve formátu PDF - Stáhnout pravidla pro poskytování dotací


Formulář žádosti
Žádost o dotaci můžete podat na vytištěném formuláři, který máte k dispozici ke stažení ve formátu PDF - Stáhnout formulář žádosti o dotaci nebo v Excelu Stáhnout formulář žádosti o dotaci v Excelu

V případě podání na tištěném formuláři nezapomeňte na povinné přílohy žádosti.


Formulář pro vyúčtování dotace
Příjemce dotace vyhotoví a předloží městu vyúčtování dotace na tomto předepsaném formuláři do 31.12., pokud byla dotace určena na průběžnou činnost v daném roce, nebo v termínu uvedeném ve smlouvě, pokud byla dotace určena na konkrétní jednorázovou akci.

Stáhnout formulář pro vyúčtování dotace

 

V rámci dotace na projekt "Tvorba pasportů pro strategické řízení města Zbiroh" číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014513, která byla městu Zbiroh poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí operačním programem Zaměstnanost, poskytujeme veřejnosti přístup k těmto pasportům prostřednictvím webových stránek http://zbiroh.k5mapserver.cz/