Obsah

Město Zbiroh vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Ve městě Zbiroh jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, kov, oblečení, drobný elektroodpad, na oleje a tuky použité z kuchyní). Největší zastoupení kontejnerů je v ulici Československé armády vedle parkoviště prodejny COOP. Dále jsou po městě rozmístěny kontejnery na bioodpad.

Občané a rekreanti mohou využít služeb skládky Chotětín a sběrného dvora, který je umístěn v areálu skládky Chotětín.

Více informací naleznete v záložkách níže