Obsah

Třídění odpadu


Pytlový svoz plastů pro rekreační objekty a rodinné domy na území města Zbiroh v r. 2019

Podmínky svozu zde

Termíny svozů zde

 

Informace k bioodpadu 
Od 1. dubna 2015 máme k dispozici 3 kontejnery pro bioodpad, které budou umístěny na 3 místa ve Zbiroze.
- 1. lokalita bude v prostoru odstavné plochy u hřbitova v Tyršově ulici
- 2. lokalita bude u křižovatky Bezručova - Ke Koupališti pod areálem TJ Město Zbiroh
- 3. lokalita bude u křižovatky Husova - K Praporci.
Neobtěžujte, prosím, své okolí pálením bioodpadu, děkujeme!