Obsah

Třídění odpadu

Soupis kontejnerů na tříděný odpad zde


Pytlový svoz plastů pro rodinné domy a rekreační objekty na území města Zbiroh v r. 2023 

 

 

Informace k bioodpadu 


Umístění kontejnerů na bioodpad zde 
Neobtěžujte, prosím, své okolí pálením bioodpadu, děkujeme!