Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města (1.67 MB)byl vytvořen ve spolupráci se společností BDO Advisory s.r.o. Jedná se o strategický dokument města, který schválilo zastupitelstvo města 27. dubna 2016 usn. č. 14 pro období 2016 - 2026. Při jeho tvorbě byly použity výsledky průzkumu veřejného mínění a uspořádány 2 veřejné debaty na řešené tématické okruhy:

  • Dopravní a technická infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Kvalita života
  • Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad

Přílohy:

Plán investičních akcí na období 2023-2024 (141.33 kB)

Výsledky dotazníkového šetření (213.22 kB)

Hodnocení SWOT - Kvalita komunikací a dopravní obslužnost (285.73 kB)

Hodnocení SWOT - nakládání s odpady (34.92 kB)

Hodnocení SWOT - rozvoj bydlení (144.5 kB)

Hodnocení SWOT - podnikatelská infrastruktura (29.75 kB)

Přehled strategických opatření (110.08 kB)

 Akční plán města Zbiroha (16.36 kB)

Projektový inkubátor města Zbiroha (64.18 kB)

 

Partneři