Obsah

Strategický plán rozvoje města


Strategický plán rozvoje města byl vytvořen ve spolupráci se společností BDO Advisory s.r.o. Jedná se o strategický dokument města, který schválilo zastupitelstvo města 27. dubna 2016 usn. č. 14 pro období 2016 - 2026. Při jeho tvorbě byly použity výsledky průzkumu veřejného mínění a uspořádány 2 veřejné debaty na řešené tématické okruhy:

  • Dopravní a technická infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Kvalita života
  • Podnikání, cestovní ruch a efektivní úřad

Jeho kompletní verzi včetně příloh si můžete prohlédnout zde.