Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Muzea

Expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu

Muzeum požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky najdete ve Zbirohu. Představí se vám zde unikátní historické exponáty související s činností hasičů od poloviny 18. století až po třicátá léta 20. století.

Hasiči

Muzeum české krasu

Muzeum Českého krasu, p. o. přivítalo 1. dubna 2017 návštěvníky v nově otevřené pobočce Muzea Hořovicka v Hořovicích, která se nachází v prostorách Starého zámku. Do kulturního života města se tak vrací muzejní fenomén s kořeny sahajícími do 90. let 19. století. Základy hořovických muzejních sbírek souvisí s Národopisnou výstavou českoslovanskou konanou v roce 1895 v Praze. Ta si kladla za cíl ukázat nejen život českého a slovanského lidu, ale i podpořit jeho emancipační snahy v rámci habsburské monarchie. Velkolepé výstavě dominovaly předměty z různých krajů zachycující jejich osobitý ráz. Snaha uchovat tyto poklady i budoucím generacím, dala podnět ke vzniku malých muzeí, která v podobném duchu pokračují ve sbírkotvorné činnosti dodnes. Bohužel se dnes lze setkat s názorem, že ukrývají jen hromadu nepotřebného harampádí bez umělecké či vědecké hodnoty. Málo kdo je vnímá jako nenahraditelné svědky společenského, politického či hospodářského života obyvatel regionu.

Muzeum Českého krasu

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Rokycanské muzeum se už od svého založení v roce 1905 specializuje na historii, etnografii, paleontologii a přírodovědu. Tomu odpovídá i charakter jeho stálých expozic. V rámci prohlídkové trasy jich navštívíte rovnou šest. Vedle expozic pořádáme krátkodobé výstavy a přednášky. Od roku 2016 za tímto účelem využíváme i novou výstavní síň, která vznikla po rekonstrukci bývalé muzejní budovy v ulici J. Knihy. Pobočkou Západočeského muzea v Plzni jsme od roku 2015.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Muzeum J. V. Sládka Městské muzeum Zbiroh

Městské muzeum, založené roku 1933, bylo původně umístěno v 1. poschodí bývalé radnice, dnes domu s pečovatelskou službou. Městské muzeum se v současné době nalézá v přízemí budovy Sládkova muzea. Stálá expozice dokumentuje vývoj železářství a cechů provozovaných na Zbirožsku, zaniklé cvočkařské řemeslo a období podnikání „Krále železnic“ B. H. Strousberga.

Muzeum

Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR.

Na demarkační linii

Muzeum Středních Brd

Střední Brdy, ač takříkajíc „na dostřel" od hlavního města, zůstávají doposud široké veřejnosti relativně neznámé a na rozhraní Středočeského a Plzeňského kraje tvoří enklávu, jež vystupuje coby jakási soudobá terra incognita. Je to způsobeno řadou faktorů, z nichž jako prvořadý je vnímána skutečnost, že od 20. do 90. let 20. století bylo celé Střední Pobrdsko intenzivně využíváno armádou. Ve Strašicích, jež mají v rámci Středních Brd výjimečné postavení díky obklopení brdskými lesy, kromě lesního hospodaření a vojenského výcviku civilizačně téměř intaktními, zbyl po odsunu armády rozsáhlý areál bývalých kasáren. Strašická kasárna byla převedena do majetku Obce Strašice.

Muzeum Středních Brd Strašice

Západočeské muzeum v Plzni

dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsah sbírkového fondu činí zhruba 2 milióny předmětů. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice.
V současné době muzeum tvoří několik objektů: Západočeské muzeum v Plzni (zde uváděné jako Hlavní budova), dále Národopisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a Vodní hamr Dobřív
Reprezentativní prostory muzea bývají stále častěji využívány k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kulturně společenských akcí. Součástí Hlavní budovy muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou a přednáškový sál od počátku 90. let.

muzeum plzeň

Partneři