Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Turistické cíle

Tvrz Rovný

Terénní pozůstatky tvrze, doložené k r. 1418 za Lvíka z Jivjan. Roku 1573 se při prodeji poplužního dvora a vsi uvádí tvrz jako opuštěná. Dochovalo se jádro tvrze na pahorku chráněném rybníky a vodním příkopem s valy, zbytky zdiva již nejsou patrny.

Rovný

Bukov

Bukov
Jedná se o zalesněný vrch mezi Zbirohem a Plískovem.. Jeho nadmořská výška je uváděna 572.m.n.m. Vzhledem k tomu, že téměř celý vrch je porostlý listnatým lesním porostem, tak se vyplatí vydat se do této blízké lokality.

Bukov

Cílová plocha Jordán - Houpák

Bývalá cílová a dopadová plocha dělostřelecké a letecké střelnice v oblasti vrchu Jordán zahrnuje mj. větší počet bunkrů (cca 9) v různém stavu zachovalosti.

Výhled z Jordánu

Čertovka

Blízké okolí Zbiroha je poseto mnoha skalkami a skálami. Některé z nich mají svá jména, některé ač také krásné zůstaly beze jmen. Dneska si můžeme vyjít na dvě z těchto skal, které svá jména mají a jsou pod těmito jmény i zaznamenány na mapách. Jedná se o Čertovu skálu (Čertovku) a Světovinu.

Čertovka

Hračky ve staré škole

Výstava se nachází v budově staré školy v obci Drahoňův Újezd. Najdete zde hračky od roku 1900 do současnosti.
Otevřeno je kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 607805607. O prázdninách doporučujeme volat pár dní předem. Vstupné je dobrovolné.

hračky

Kaple sv. Vojtěcha nad Mýtem

Nad Mýtem na návrší Mýtského vrchu září od okraje lesa do dálky bílá kaple sv. Vojtěcha. Původně na tomto místě stávala dřevěná lesní kaplička,která je zde připomínána již v roce 1790.

sv. Vojtěch

Kaple sv. Vojtěcha Třebnuška

Objekt stojí o samotě na návrší cca 850 m JZ směrem od vsi Lhotka. Barokní zděná poutní kaple o velikosti menšího kostela byla vystavěna v první pol. 18. stol. údajně v místě starší dřevěné kaple při níž je uváděn poustevník.

sv. Vojtěch Třebnuška

Kařezské rybníky

Přírodní památka Kařezské rybníky byla vyhlášena r. 1992 na rozloze 66,5 ha. Předmětem ochrany je soustava čtyř rybníků s mokřadním pobřežním porostem jako významných hnízdišť a tahových stanovišť vodních ptáků.

Kařezské rybníky

Kostel sv. Mikuláše Zbiroh

Farní kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu je jako gotický doložen již r. 1364. Barokně byl podstatně přestavěn r. 1716 a opravován v letech 1883 a 1921. Stavba má loď na půdorysu kříže, užší obdélný presbytář a hranolovou věž po jeho severní straně. Vnitřní zařízení je převážně novogotické z r. 1883.

kostel

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel připomínán jako farní už r. 1348, r. 1728 zbarokizovaný. Po zřícení klenby r. 1841 opraven r. 1845 a přestavěn r. 1874. Chátrající stavba od r. 2004 v péči spolku nadšenců, do r. 2014 pořádány v její prospěch koncerty. Za kostelem dřevěná zvonice z r. 1845, u něj funkční hřbitov.

kostel Líšná

Partyzánský bunkr

Partyzánský bunkr vznikl v roce 1943 asi 1 km severovýchodně nad Kařízkem. Skrývalo se zde 9 podbrdských partyzánů. Bunkr objevilo gestapo 11. ledna 1944, všechny partyzány a jejich spolupracovníky popravilo. Řada obyvatel z okolí byla uvězněna. Dnes je zde ustaven památník podbrdským partyzánům.

Partyzánský bunkr

Skryjská jezírka

Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka nedaleko obce Skryje. Leží v nadmořské výšce 270 m, vzdálená od sebe jen několik metrů. Každé z nich měří přibližně 30 m a zaujímá plochu asi 150 m². Jedná se o chráněnou přírodní památku.


Jezírka

Sládkova lesní studánka

Objevte poetické místo v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Vypravte se ze Zbiroha na 6,4 km dlouhou trasu. Dojdete ke studánce, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes…

studánka

Světovina

Blízké okolí Zbiroha je poseto mnoha skalkami a skálami. Některé z nich mají svá jména, některé ač také krásné zůstaly beze jmen. Dneska si můžeme vyjít na dvě z těchto skal, které svá jména mají a jsou pod těmito jmény i zaznamenány na mapách. Jedná se o Čertovu skálu, které se říká Čertovka a o skálu Světovinu.

Světovina

Zbirožský potok

V malebném údolí Zbirožského potoka je několik bývalých mlýnů.

Kalousův mlýn

Židovský hřbitov v Radnicích

Radnický židovský hřbitov se rozkládá asi 1,5 km jihovýchodně od města, na okraji lesa, má tvar nepravidelného šestiúhelníku. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1734.

Židovský hřbitov Radnice

Partneři