Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Přestupková komise

Předseda                

Dr. Petr Špelina

Členové                   

  • Pavel Jílek
  • Romana Gráfová
  • Mgr. Rita Hyťhová
  • Ludvík Svoboda
  • Lucie Jedličková

Komise pro projednávání přestupků města Zbiroh (přestupková komise), v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, projednává přestupky, a to přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých tak stanoví zvláštní zákon.

Na základě veřejnoprávních smluv o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků vykonává město Zbiroh tuto přenesenou působnost pro: obec Cekov, obec Čilá, obec Drahoňův Újezd, obec Hradiště, obec Kařez, obec Kařízek, obec Lhota pod Radčem, obec Líšná, obec Mlečice, obec Ostrovec-Lhotka, obec Plískov, obec Podmokly, obec Sirá, obec Terešov, obec Týček a městys Zvíkovec.

Partneři