Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Aktuality

Postupné rozvolňování opatření ke dni 18. května 2020:
Vážené předsedkyně a vážení předsedové,
po dlouhém a těžkém období přichází doba postupného rozvolňování opatření, které byly učiněny z důvodu minimalizace šíření pandemie způsobené virem COVID-19. I my se snažíme postupně nabízet služby, na které jste byli zvyklí. Nejprve dojde dnem 25. května 2020 k obnovení poradenské a konzultační služby v posádkách kde tato služba byla zahájena počátkem roku 2020. Harmonogram této služby je uveden v tomto odkazu: http://www.vojenskyduchodce.army.cz/konzultacni-poradenska-sluzba . Samozřejmě nejde vše hladce, jak bychom si přáli a proto poradenská služby prozatím nebude obnovena v posádce Olomouc. Za to se velice omlouvám a pevně věřím, že se nám podaří obnovit v nejbližší době tuto službu i v posádce Olomouc.
Dále pouze informuji, že již jsou opět přiznávány příspěvky na rekreaci pouze v ČR a to počínaje nástupním termínem 29.6.2020. Příspěvky na zahraniční rekreace v roce 2020 nebudou přiznávány.
Jako doplňující informaci uvádím, že jsem opět začal rozesílat dárkové balíčky jubilantům. Posílám i těm, kde mělo dojít k osobnímu předání v rámci setkání. Předpokládá, že podzimní termíny slavnostního předání proběhnou dle plánu, proto nyní posílám jubilantům, kteří oslaví narozeniny v 1. pololetí roku 2020. 
Průběžné novinky budou i nadále zveřejňovány na našem webu: http://www.vojenskyduchodce.army.cz/  .
Velice Vám děkuji za spolupráci a přeji hodně štěstí a pevné zdraví.
S úctou a pozdravem
Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce Sekce správy a řízení organizací MO
Ing. Vladimír PETR
tel.: 973 225 970
e-mail: petrv@army.cz

Pozastavení přidělování příspěvků na rekreaci -  info ze dne 9. dubna 2020:
Dobrý den vážení,
v souvislosti s opatřením, které v současné době panuje v ČR a celém světě jsme nuceni přijmou také určitá opatření v poskytování příspěvku na rekreaci. Podrobnější informaci najdete na našich internetových stránkách http://www.vojenskyduchodce.army.cz/aktuality/pozastaveni-pridelovani-prispevku-na-rekreaci a jednotliví žadatelé budou postupně vyrozuměni.
Je mi velice líto, ale věřím, že z Vaší strany dojde k pochopení vzniklé situace.
V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat pracovníky oddělení péče o vojenské důchodce telefonicky nebo elektronicky.
S přáním krásného prožití velikonočních svátků, pevného zdraví a hodně štěstí.

 

Aktuální informace ze dne 27. března 2020:
Dobrý den vážení,
v tomto těžkém období způsobené virem COVID-19 je bohužel každý člověk v této zemi nějakým způsobem omezen. Omezení je třeba chápat jako nevyhnutelná. Jsem si plně vědom, že nejohroženější skupinou jste právě Vy – vojenští důchodci o které se rezort obrany snaží nějakým způsobem postarat, ale ne vše funguje tak, jak by jste si přáli. Odbor pro válečné veterány – oddělení péče o vojenské důchodce se snaží i v složitých podmínkách, které v současné době panují pracovat, ale možnosti jsou omezené. Proto se na Vás obracím o shovívavost a zároveň jsem vyvěsil na naše internetové stránky nejdůležitější kontakty na které se můžete obrátit, nejenom jako vojenští důchodci, ale osoby, které potřebují nějakým způsobem pomoci. Věřím, že spousta z Vás pomoc nepotřebuje, ale může se stát, že ve Vašem okolí je osoba, která pomoc přivítá.

Odkaz na dané stránky je zde: http://www.vojenskyduchodce.army.cz/koronavirus-0
Vážené dámy a vážení pánové, velice Vám děkuji za Vaši práci, kterou odvádíte ve prospěch klubu vojenských důchodců, členům, kamarádům a kolegům a věřím, že na společném podzimním setkání se opět uvidíme.
Všem přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
S úctou 
Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce Sekce správy a řízení organizací MO
Ing. Vladimír PETR
tel.: 973 225 970
e-mail: petrv@army.cz

Nařízení:
v souvislosti se situací kolem vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, vydaným nařízením vlády ze dne 10. března 2020 o zákazu konání akcí s účastí nad 100 osob a rozhodnutím hlavní hygieničky MO k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie je nařízeno zrušit do odvolání veškeré shromáždění společenské a kulturní akce AČR/MO nebo akce obdobného charakteru pořádané na veřejnosti nebo v rámci rezortu MO.
Předsedům klubů vojenským důchodcům doporučuji zvážit jakékoliv pořádání akcí za účasti vojenských důchodců do odvolání.
Děkuji za pochopení.
Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce Sekce správy a řízení organizací MO
Ing. Vladimír PETR
 

 

Zprávy

Čest jejich památce !

Zůstavou navždy v našich vzpomínkách. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Petr Herynek

Naši jubilanti

Naši jubilanti celý text

ostatní | 22. 1. 2019 | Autor: Petr Herynek