Obsah

Klub vojenských důchodců

Klub vojenských důchodců

Předseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Aktuality

Informace ze dne 9. června 2021
Po dlouhé době omezení opět obnovujeme poradenskou a konzultační službu v posádce Plzeň počínaje dnem 23.6.2021 od 10:00 – 13:00 hod v prostorách KVV Plzeň. Následující termíny další poradenské služby budou kromě července a srpna vždy čtvrtou středu v měsíci.
Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.
S pozdravem
Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce Sekce správy a řízení organizací MO
Ing. Vladimír PETR
tel.: 973 225 970
e-mail: petrv@army.cz

 

7.5.20217.5. 20217.5. 20217.5. 20217.5. 20217.5. 20217.5. 20217.5. 2021

 

Vážené dámy, vážení pánové,
než přistoupím k podání informace na rok 2021 zastavím se ještě u roku 2020. Jako každoročně koncem roku pořádáte spoustu akcí, ať už spojené s připomenutím dne válečných veteránů nebo setkávání s jubilanty. Chci pouze upozornit na obezřetnost a zvážení pořádání jakýchkoliv akcí, protože se domnívám, že situace se zřejmě nebude ohledně viru COVID-19 zlepšovat. Já osobně jsem zrušil všechny akce a v případě předávání dárků jubilantům jsem ochoten zaslat dárky prostřednictvím České pošty. Co se týče termínu podávání žádostí o příspěvek ještě v roce 2020, zde požaduji, aby žádost byla doručena na oddělení péče o vojenské důchodce nejpozději do 30. října 2020. Po tomto termínu již nejsem schopen zaručit kladné a bezproblémové vyřízení žádosti.

 

Jako zásadní novinku v personální otázce považuji zmínit, že od 1.4.2020 byl jmenován do pozice ředitele odboru pro válečné veterány plukovník Ing. Karel Vávra, Ph.D. Ostatní personální změny na oddělení neproběhly, pouze dne 3.9.2020 se vrací po mateřské dovolené paní Bc. Kavková Lenka. Telefonní kontakty a rozdělení pracovnic na jednotlivé kraje bude uveřejněno na našich internetových stránkách.      

Základní informace ohledně péče o vojenské důchodce rezortu MO v roce 2021 se Vám pokusím nastínit níže, ale mohu Vás ujisti, že k žádným podstatným změnám nedochází. Systém je nastaven, dle mého názoru funkční a proto není důvod jej měnit. Tím chci říci, že opět bude platit pravidlo možnosti výběru jednoho příspěvku v daném roce a to příspěvek na rekreaci nebo příspěvek na stravování nebo příspěvek na kulturu, sport a tělovýchovu. Pouze bych chtěl upozornit na zvážení volby příspěvku na stravování. V případě, že bude někde probíhat v průběhu roku rekonstrukce jídelny a tím pádem nebude možnost příspěvek poskytovat a žadatel již příspěvek před rekonstrukcí jídelny využije, nelze požádat o příspěvek jiný.  Co se týče příspěvku na rekreaci, zde předpokládám, že v roce 2021 se situace  kolem viru ustálí a bude možnost poskytovat tento příspěvek i na zahraniční rekreaci, ale přesto apeluji na žadatele, aby uvážili svá rozhodnutí cestovat do zahraničí. Upřesnění dle situace bude zveřejněno na našich internetových stránkách. Žádosti o příspěvek na stravování na rok 2021 budeme realizovat tak, jako v letech minulých. Žadatel si podá novou žádost a referentka oddělení pošle oznámení o přiznání příspěvku. Žádosti mohou žadatelé zasílat od druhé poloviny měsíce listopadu elektronicky nebo poštou. Dobrá zpráva je, že formuláře zůstávají stejné, jako v roce 2020 a jsou zveřejněny na našich internetových stránkách. V případě, že někdo bude potřebovat formuláře neváhejte kontaktovat příslušnou referentku nebo mě a já zabezpečím zaslání požadovaných formulářů.

Finanční prostředky na poskytování příspěvků budou vyžádány a hodnota základních příspěvků bude stejná jako v roce 2020 tj.

  • příspěvek na rekreaci 6 000,- Kč jednou za dva roky;
  • příspěvek na kulturu, sport a tělovýchovu do 3 000,-Kč;
  • příspěvek na stravování do výše 150 odebraných obědů;

Nad rámec těchto příspěvků budeme pokračovat v předávání – rozesílání dárkových balíčků pro jubilanty a dále bude možno získat příspěvek na sociální výpomoc až do výše 15 000,- Kč. Tento příspěvek je velice specifický a musí být doložen. Vás, předsedy, bude určitě zajímat možnost získat příspěvek na občerstvení v případě pořádání jednotlivých akcí. I nadále budeme pokračovat v nastaveném režimu a systému tj. 60,- Kč na osobu a podané žádosti včetně zpracovaného předběžného seznamu zúčastněných.

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat mě nebo pracovníky oddělení, kteří jsou připraveni na Vaše dotazy reagovat.

Vážené dámy, vážení pánové,
závěrem mi dovolte Vám poděkovat za práci, kterou odvádíte ve prospěch klubu a jejich členů. Jsem si naprosto vědom, že současná situace není pro Vás a pro Vaše členy jednoduchá a zásadním způsobem ovlivňuje i činnost klubu, ale pevně věřím, že toto složité období překonáme a v roce 2021 se budeme opět setkávat. Přeji Vám pevné zdraví a hodně štěstí.
 

Důležité upozornění !

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, předsedkyně, předsedové,
Považuji za nutné a vzhledem k situaci Vám musím sdělit informaci ohledně výpadku telefonní ústředny v budově Ministerstva obrany, očkování vojenských důchodců a rozeslání důchodového výměru.

  1. Dne 13.1.2021 došlo k výpadku telefonní ústředny v objektu Ministerstva obrany budova „A“ kde sídlí pracovníci odboru pro válečné veterány. Tento výpadek má za následek nefunkční telefonní linky v celé budově a tím pádem i pracovníků oddělení péče o vojenské důchodce. Práce na opravě a zprovoznění intenzivně probíhají, ale předpoklad zprovoznění je dle dostupných informací předběžně plánován až počátkem měsíce února 2021. Při vytočení jakéhokoliv čísla se ozve – číslo neexistuje. Z tohoto důvodu a v případě potřeby Vás laskavě žádám o elektronickou komunikaci s pracovníky oddělení na jednotlivých e-mailových adresách. V případě nutné komunikace telefonem můžete kontaktovat mě osobně na telefonním čísle 601 580 262. Děkuji za pochopení.
  2. Blíží se očkování na COVID-19 – zde bych chtěl pouze upozornit, že oddělení tuto problematiku neřeší, ale na internetových stránkách www.vojenskyduchodce.army.cz  v sekci COVID-19 jsou odkazy na základní informace přes vojenské nemocnice kde bude spuštěn odkaz na registraci.   
  3. Koncem loňského roku odbor sociálního zabezpečení (OSZ) rozesílal prostřednictvím České pošty valorizaci důchodů. Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, že někteří z Vás dopis o valorizaci důchodu neobdrželi, kontaktoval jsem ředitele odboru sociálního zabezpečení, abych zjistil danou situaci. Na základě dohovoru s panem ředitelem Vás žádám o předání informace mezi ostatní v tom smyslu, že ten kdo dopis o valorizaci neobdržel ať se obrátí elektronicky na OSZ (osz@army.cz), případně telefonicky (973 296 750) a požádá si o opětovné zaslání. Je velice pravděpodobné, že Česká pošta dopis nedoručila.
    Vážené dámy, vážení pánové, předsedkyně, předsedové ještě jednou se omlouvám za nefunkčnost telefonních linek a věřím, že závada bude odstraněna dříve. O zprovoznění budu informovat prostřednictvím našeho webu.
    Děkuji Vám za spolupráci a přeji hodně štěstí a zdraví.

S pozdravem   
Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce Sekce správy a řízení organizací MO
Ing. Vladimír PETR
tel.: 973 225 970
e-mail: petrv@army.cz

Zprávy

Zůstávají v našich vzpomínkách

Zůstávají v našich vzpomínkách celý text

ostatní | 12. 8. 2021 | Autor: Petr Herynek

Naši jubilanti

Naši jubilanti celý text

ostatní | 22. 1. 2019 | Autor: Petr Herynek