Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Aktuality

Smutná zpráva :  Dne 29. září 2023 zemřel ve věku 90 let pan František HRDLIČKA.   Velitel VÚ 7495 Mariánské Lázně v letech cca 1970 až 1981. 
Po útěku npor. Síly byl odvolán !
Čest jeho památce.

Aktuality ze dne 1. února 2023

Vážené paní předsedkyně, vážení pánové předsedové,
ráda bych Vám osvětlila situaci spojenou s reorganizací, která proběhla k 1.1.2023.

Odbor pro válečné veterány byl přejmenován na Odbor pro válečné veterány a válečné hroby, Oddělení péče o vojenské důchodce bylo zrušeno, ale veškerou agendu tohoto oddělení převzalo Oddělení péče a podpory. Na místo vedoucího Oddělení péče a podpory v současné době probíhá výběrové řízení.

V souvislosti s reorganizací byla zrušena místa pana Ing. Petra a pana Ing. Buriana. K 31.1.2023 jsme se také rozloučili s paní Karchovou. Agendu Jihomoravského a Moravskoslezského kraje přebrala paní Mičková, agendu kraje Olomouckého, Zlínského a Vysočina jsem přebrala já. Zbylé rozdělení krajů zůstává nezměněno.

Základní benefity poskytované našim oddělením, tedy příspěvek na stravování, rekreaci, dioptrické pomůcky a kulturu, sport a tělovýchovu také zůstávají nezměněny. I podmínky pro poskytování těchto příspěvků zůstávají stále stejné, především u příspěvku na rekreaci bych ale chtěla zdůraznit podmínku zaslání žádosti 60 dní před nástupem na rekreaci nebo požadovaným termínem úhrady rekreace, u příspěvku na kulturu, tělovýchovu a sport je podmínka zaslání 40 dní před konáním akce. Prosím o dodržování těchto termínů.

Změna nastala pouze u příspěvku na občerstvení při konání vašich klubových akcí, příspěvku na pronájem a darů k životním jubileím, tyto benefity již bohužel nebudou poskytovány.

Pravidelná konzultační a poradenská činnost v jednotlivých krajských vojenských velitelstvích již nebude poskytována.

Kdykoliv jsme Vám či členům vašeho klubu k dispozici na telefonních číslech či prostřednictvím elektronické komunikace:

Ing. Martina Šilhánová, DiS, tel. 973 225 973, e-mail: silhanovam@army.cz,

Jana Mičková, tel. 973 225 975, e-mail: mickovaj@army.cz,

Bc. Renata Kořínková, tel. 973 225 976, e-mail: korinkovar1@army.cz,

Bc. Olga Stará, tel. 973 225 974, e-mail: starao@army.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů, se na nás neváhejte obrátit.

Veškeré aktuální informace a tiskopisy najdete na našich internetových stránkách https://vojenskyduchodce.army.cz.

Vážené paní předsedkyně, vážení pánové předsedové, závěrem bych vás všechny chtěla požádat o předání těchto informací členům vašich klubů.

Moc děkuji.

S pozdravem a přáním krásného dne

Ing. Martina ŠILHÁNOVÁ, DiS.
Ministerstvo obrany
Odbor pro válečné veterány a válečné hroby
Oddělení péče a podpory
Nám. Svobody 471/27
160 01 Praha 6
tel. 973 225 973

Partneři