Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Aktuality

Smutná zpráva: Dne 25.9. 2020 zemřel Ing.Karel Pikart. Čest jeho památce !

Vážené dámy, předsedkyně, vážení pánové, předsedové,
jako každoročně jste v tuto dobu dostávali do schránek pozvánku na každoroční setkání předsedů klubů vojenských důchodců a sdružení rehabilitovaných se zástupci odboru pro válečné veterány oddělení péče o vojenské důchodce, konkrétně se mnou a s panem Ing. Burianem. Každoročně jsem se na tato setkání těšil a velice rád Vás přivítal v prostorách jednotlivých KVV nebo vojenských klubů  a seznámil se stávajícím stavem a novinkami v oblasti, pro Vás velice podstatnou, péčí o vojenské důchodce rezortu MO.

Rok 2020 je bohužel naprosto odlišný oproti rokům minulým. Zpočátku roku, na jaře, veškerá setkání ovlivnilo šíření pandemie kolem viru COVID-19 a přijatá opatření nám nedovolila pracovat a setkávat se tak, jak jsme byly zvyklí. Bohužel ani v tomto období není situace natolik příznivá, abychom řešili věci standartním způsobem a bylo nám umožněno bez problémů a jakýchkoliv rizik pořádat plánovaná setkání. Z tohoto důvodu jsem po poradě s ředitelem odboru pro válečné veterány rozhodl, že v roce 2020 nebudu pořádat a organizovat pravidelné setkání předsedů klubů vojenských důchodců a sdružení rehabilitovaných. Toto mé rozhodnutí se opírá o současnou situaci, která panuje kolem viru COVID-19 a nechci riskovat zdraví zúčastněných.

Vážené dámy, vážení pánové,
než přistoupím k podání informace na rok 2021 zastavím se ještě u roku 2020. Jako každoročně koncem roku pořádáte spoustu akcí, ať už spojené s připomenutím dne válečných veteránů nebo setkávání s jubilanty. Chci pouze upozornit na obezřetnost a zvážení pořádání jakýchkoliv akcí, protože se domnívám, že situace se zřejmě nebude ohledně viru COVID-19 zlepšovat. Já osobně jsem zrušil všechny akce a v případě předávání dárků jubilantům jsem ochoten zaslat dárky prostřednictvím České pošty. Co se týče termínu podávání žádostí o příspěvek ještě v roce 2020, zde požaduji, aby žádost byla doručena na oddělení péče o vojenské důchodce nejpozději do 30. října 2020. Po tomto termínu již nejsem schopen zaručit kladné a bezproblémové vyřízení žádosti.

Jako zásadní novinku v personální otázce považuji zmínit, že od 1.4.2020 byl jmenován do pozice ředitele odboru pro válečné veterány plukovník Ing. Karel Vávra, Ph.D. Ostatní personální změny na oddělení neproběhly, pouze dne 3.9.2020 se vrací po mateřské dovolené paní Bc. Kavková Lenka. Telefonní kontakty a rozdělení pracovnic na jednotlivé kraje bude uveřejněno na našich internetových stránkách.      

Základní informace ohledně péče o vojenské důchodce rezortu MO v roce 2021 se Vám pokusím nastínit níže, ale mohu Vás ujisti, že k žádným podstatným změnám nedochází. Systém je nastaven, dle mého názoru funkční a proto není důvod jej měnit. Tím chci říci, že opět bude platit pravidlo možnosti výběru jednoho příspěvku v daném roce a to příspěvek na rekreaci nebo příspěvek na stravování nebo příspěvek na kulturu, sport a tělovýchovu. Pouze bych chtěl upozornit na zvážení volby příspěvku na stravování. V případě, že bude někde probíhat v průběhu roku rekonstrukce jídelny a tím pádem nebude možnost příspěvek poskytovat a žadatel již příspěvek před rekonstrukcí jídelny využije, nelze požádat o příspěvek jiný.  Co se týče příspěvku na rekreaci, zde předpokládám, že v roce 2021 se situace  kolem viru ustálí a bude možnost poskytovat tento příspěvek i na zahraniční rekreaci, ale přesto apeluji na žadatele, aby uvážili svá rozhodnutí cestovat do zahraničí. Upřesnění dle situace bude zveřejněno na našich internetových stránkách. Žádosti o příspěvek na stravování na rok 2021 budeme realizovat tak, jako v letech minulých. Žadatel si podá novou žádost a referentka oddělení pošle oznámení o přiznání příspěvku. Žádosti mohou žadatelé zasílat od druhé poloviny měsíce listopadu elektronicky nebo poštou. Dobrá zpráva je, že formuláře zůstávají stejné, jako v roce 2020 a jsou zveřejněny na našich internetových stránkách. V případě, že někdo bude potřebovat formuláře neváhejte kontaktovat příslušnou referentku nebo mě a já zabezpečím zaslání požadovaných formulářů.

Finanční prostředky na poskytování příspěvků budou vyžádány a hodnota základních příspěvků bude stejná jako v roce 2020 tj.

  • příspěvek na rekreaci 6 000,- Kč jednou za dva roky;
  • příspěvek na kulturu, sport a tělovýchovu do 3 000,-Kč;
  • příspěvek na stravování do výše 150 odebraných obědů;

Nad rámec těchto příspěvků budeme pokračovat v předávání – rozesílání dárkových balíčků pro jubilanty a dále bude možno získat příspěvek na sociální výpomoc až do výše 15 000,- Kč. Tento příspěvek je velice specifický a musí být doložen. Vás, předsedy, bude určitě zajímat možnost získat příspěvek na občerstvení v případě pořádání jednotlivých akcí. I nadále budeme pokračovat v nastaveném režimu a systému tj. 60,- Kč na osobu a podané žádosti včetně zpracovaného předběžného seznamu zúčastněných.

V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat mě nebo pracovníky oddělení, kteří jsou připraveni na Vaše dotazy reagovat.

Vážené dámy, vážení pánové,
závěrem mi dovolte Vám poděkovat za práci, kterou odvádíte ve prospěch klubu a jejich členů. Jsem si naprosto vědom, že současná situace není pro Vás a pro Vaše členy jednoduchá a zásadním způsobem ovlivňuje i činnost klubu, ale pevně věřím, že toto složité období překonáme a v roce 2021 se budeme opět setkávat. Přeji Vám pevné zdraví a hodně štěstí.
S pozdravem a úctou 
Vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce Sekce správy a řízení organizací MO
Ing. Vladimír PETR
tel.: 973 225 970
e-mail: petrv@army.cz

 

Zprávy

Čest jejich památce !

Zůstanou navždy v našich vzpomínkách. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Petr Herynek

Naši jubilanti

Naši jubilanti celý text

ostatní | 22. 1. 2019 | Autor: Petr Herynek