Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůČestný předseda:  Karel Meduna
Předseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Z našich akcí

MDŽ trochu jinak, aneb jak by tomu mělo být …

Na pondělí 12. března 2018 se výbor Klubu vojenských důchodců rozhodl pro oslavu MDŽ. Tentokráte však pro oslavu tak trochu jinak. Jde o svátek našich žen a tak proč neuspořádat přátelské posezení pouze pro ženy, bez mužů. Obsluha a veškerý servis, včetně mytí nádobí by snad ještě neměl být problém pro nás členy výboru KVD. Proč to tedy nezkusit. Naše pozvání přijala většina našich manželek a vdov po našich kamarádech, bývalých vojácích z povolání. Jediným problémem však bylo, najít volnou místnost, kde toto posezení uspořádat. Multifunkční sál Městského úřadu Zbiroh, kde jsme tato posezení pořádali v minulosti byl obsazen ZO ČSŽ pro jejich velikonoční výstavu. Prostě v našem městě chybí Sokolovna, ale to je jiný a dlouhodobý problém, který se musí řešit jinde. Proto jsme požádali SDH Zbiroh o možnost uspořádat naše posezení v jejich klubovně. Hasiči nám opět vyšli vstříc za což jim patří náš dík. Během oslavy jsme si také několikráte vzpomněli na našeho čestného, v současné době bohužel již invalidního čestného předsedu pana Karla Medunu, jak by nás za tento nápad „asi pochválil“. A světe div se, náš počin se u něho setkal s naprostým pochopením a obdivem. No a co na to naše manželky a ostatní ženy zde přítomné, to se již musíte zeptat jich. Z mé strany by šlo o samochválu a to nechci a ani nemám rád. Proto se raději podívejte na fotodokumentaci ve zdejší fotogalerii.

 

 

38. setkání vojenských důchodců a bývalých příslušníků VÚ 7495 Zbiroh

Největší společenskou akcí roku, kterou pořádá Klub vojenských důchodců ve spolupráci s městem Zbiroh je setkání vojenských důchodců, bývalých příslušníků VÚ 7495 Zbiroh. Ne jinak tomu bylo i letos a tak se v sobotu dne 5. května 2018 uskutečnilo již 38. setkání vojenských důchodců. Akce se konala u příležitosti Dne vítězství za přispění a podpory MO ČR Oddělení péče o vojenské důchodce. Setkání se setkalo s obrovským zájmem, jak ze strany těch nejstarších členů našeho Klubu, tak 16 nových vojenských příslušníků. Přihlášeno bylo 105 účastníků, přítomno 97, což činí dosavadní rekord v účasti na našich setkáních. Nešlo nepozvat i 6 vdov po našich zemřelých kamarádech. Překvapením byl zájem našich bývalých příslušníků žijících v současné době ve SR. Tento fakt je výsledkem využívání Internetu a existence web stránek města Zbiroh a zde web rubriky KVD. Mezi naše nové členy tak přibylo a tradiční rituál pasování na nové vojenské důchodce podstoupilo 16 nových členů: Miloš Barinka, Štefan Belko, Jarda Huml, Vladimír Hrabal, Pavel Hájek, Pavel Labounek, Vlado Koprna, Eliška Kutová, Miroslav Kreibich, Marcel Míček, Štefan Máček, Josef Mrkus, Jarda Valašík, Honza Váně, Gerhard Vass a Pavel Zmek.

Za všechny nové vojenské důchodce zde uvádím část z emailu jednoho z nich, pana Vlado Koprny, který nám poslal spolu s přihláškou: „Na Zbiroh sa nedá zabudnúť a po skúsenostiach, ktoré som získal od kolegov, tak môžem konštatovať, že som slúžil u elitného vojska na čo som veľmi hrdý“. Vřelého přijetí se dostalo našemu čestnému předsedovi panu Karlu Medunovi a dalším nejstarším členům, kterými byli p. Ing.Ludvík Hakl (89 let), p. Zdeněk Kincl (86 let), p. Ing.Miroslav Jindřich (85 let), p. Miroslav Štrunc (83), p. Oldřich Lízner (83 let) a p. Aleš Tomšů (82). Mezi čestnými hosty byli starostka města pí. Mgr.Tereza Šístková, tajemník města p. Mgr. Pavel Vlček, bývalí velitelé pánové Ing.Josef Šochman, Ing. Jaroslav Krištof a Ing. František Poch, nechyběl náš tradiční host a bývalý příslušník pan Ladislav Nilaš ze SR. Posledně jmenovaný se postaral jako vždy o překrásný kulturní pozdrav, přednesem z poezie slovenských básníků. Součástí setkání bylo rovněž předání pamětního listu p. Oldřichu Skačíkovi za jeho dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch KVD Zbiroh. Jubilantům, kteří oslavili, nebo oslaví v letošním roce kulaté narozeniny byly předány dárkové balíčky MO ČR.

Po všech těchto úvodních oficialitách začalo teprve to pravé setkání se vším co k němu patří. K dispozici byly pro zájemce všechny dochovalé kroniky KVD od jeho založení v roce 1990 a překrásná publikace Václava Ilčíka o historii našeho útvaru, vývoji a využití radiotechnických systémů. Za propagaci našeho útvaru vydáním těchto knih nejen o Zbiroze, ale i jednotlivých stanovištích patří naše poděkování i tomuto pánovi. Vzpomínalo se na kamarády, spolupracovníky žijící i ty, kteří již mezi námi nejsou, připomínaly se unikátní zážitky spojené jak jinak, než s vojenskou službou a v tomto duchu pokračovalo setkání až do 16 hodin.

Občerstvení nám zabezpečila fi p. Ing. Josefa Štíchy, perfektní obsluhu po celou dobu zabezpečovaly dámy pí. Dana Fejtová a Jana Svobodová za asistence svých manželů z řad SDH Zbiroh. Nakonec nelze zapomenout na kuchaře p. Poláka ml. z restaurace Na Radnici, který pro nás uvařil 90 porcí prvotřídního hovězího guláše. Všem za to patří náš úpřímný dík.

Sraz  květen 2018

 
Výlet na Šumavu a do Bavorska - turistika, vzpomínky a historické poznávání
Ve dnech 7. - 10. června 2018 se zúčastnila parta bývalých vojáků z povolání KVD Zbiroh setkání veteránů, vojáků základní služby ročníku 1973 - 75, kteří sloužili v Kašperských Horách a stanovišti Poledník (viz fotogalerie).

 

Historické připomenutí
Při příležitosti 50. výročí vytvoření 3. radiotechnického praporu v posádce Kašperské Hory (stanoviště Poledník) se zde konal ve dnech 27. - 30. 9. 2018 sraz vojenských veteránů. Před 50. lety v srpnu 1968 zde byl oficiálně RMNO vytvořen radiotechnický prapor, který byl organizační součástí 7. radiotechnického pluku VÚ 7495 Zbiroh. Tyto historické okamžiky srpna 1968 si zde v Horském klubu Kašperské Hory připomněli bývalí vojáci z povolání a jejich rodinní příslušníci. Přítomen byl tehdejší velitel pan Ing. Josef Šochman, který zde, jako před 50ti lety vyhlásil tento historický rozkaz s celou jeho organizační strukturou. Na tomto setkání se však pouze nevzpomínalo na dobu před 50. lety, ale program zahrnoval návštěvu Vojenského historického muzea v Hohenbogen kaserne - Bad Kotzting a řadu turistických výletů v okolí Kašperských Hor počínaje Srním, Prášily, Čeňkovy pily a turistické rozhledny Sedlo u Sušice. Celé setkání bylo navíc umocněno překrásným slunečným podzimním počasím, ideálním na pěší turistiku. Organizátoři tohoto setkání, mimochodem naši bývalí spolupracovníci a dnes dobří kamarádi, nás pozvali do Kašperských Hor, abychom s nimi společně zavzpomínali. Touto cestou jim všem ještě jednou děkujeme a jejich pohostinnost bychom jim rádi oplatili příští rok v květnu, na našem tradičním setkání vojenských důchodců ve Zbiroze. Již nyní jste srdečně zváni (viz fotogalerie)
setkání

Zájezd do Bavorského lesa na Velký Javor a Velké javorové jezero

Náš Klub vojenských důchodců uspořádal v sobotu 13. října 2018 dlouho plánovaný turisticko - poznávací zájezd na bavorskou stranu Šumavy. Zájem z řad KVD Zbiroh, ale tentokráte i KVD Rokycany a bývalých zaměstnanců VÚ 7495 byl mimořádný a nebýt 2. kola senátních voleb, které znemožnilo ostatním zájemcům jet s námi, kapacita autobusu by rozhodně nestačila. Našim cílem byl tentokráte Velký Javor a Velké javorové jezero. Počasí nám mimořádně přálo a překrásné teplé podzimní počasí, připomínající spíše léto než podzim, umocnilo nádherné zážitky z procházek po čtyřech skalách Velkého Javoru a po břehu Velkého javorového jezera s jeho naučnou stezkou. Mezi našimi cestujícími se však našla i řada zdatných turistů, kteří se obešli bez využití lanové dráhy na vrchol a dokonce stačili navštívit i Malé javorové jezero, jehož návštěvu jsme v našem plánu ani neměli. Naší pozornosti nemohla uniknout ani dřevěná kaple pod vrcholem Javoru. Při zpáteční cestě jsme splnili slib, který jsme dali cestujícím na začátku našeho výletu a navštívili prodejnu FreeShop na celnici v Železné Rudě, kde si mohl každý dle libosti a v klidu nakoupit. Na závěr bych rád poděkoval a nerad zapomněl na perfektní služby společnosti Autobusy Hrouda s.r.o. Zbiroh, která nám nabídla své služby a zručného řidiče p. Václava Hroudu ml. Co více dodat … ostatně zeptejte se těch, kteří s námi cestovali (dále viz fotogalerie).

Za KVD Zbiroh Vám mohu slíbit, že pokud bude i v příštím roce možnost nějaký ten zájezd uspořádat, rozhodně na Vás nezapomeneme. Petr Herynek

 

Předvánoční přátelské posezení - pondělí 10. prosince 2018

Vzhledem ke skutečnosti, že jako Klub vojenských důchodců fungujeme jenom díky členským příspěvkům našich členů, musíme hospodařit velice šetrně a pouze v rámci našich finančních možností. Proto letos, na závěr roku vzhledem ke skutečnosti, že nějaké ty peníze zbyly, na rozdíl od loňského roku, jsme se rozhodli uspořádat za ušetřené peníze předvánoční přátelské posezení našich členů. Pozváno bylo celkem 50 členů, včetně všech vdov po našich bývalých spolupracovnících a členech. Na poslední chvíli se někteří z pozvaných ještě omluvili a někteří věřte, či nevěřte, dokonce zapomněli. Ale i to se starým lidem někdy stává (a já si myslím, že nejenom starým). Nakonec se nás na začátku setkání, kterým byla 16. hodina sešlo 44 a k 17 hod. 45, kdy tím posledním, kterého musela vzbudit jeho pečovatelka pí. Hanka Kotvová byl náš horal Petr Němec, který doma zaspal. Příjemnou náladu a zábavu ostatních to však v žádném případě negativně neovlivnilo. Tentokráte již bohužel mezi nás nemohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu přijít náš čestný předseda p. Karel Meduna, který však byl dle jeho slov duchem s námi a kterému patří pozdravy od všech přítomných s přáním pohody, spokojenosti a toho hlavního, aby to jeho zdravíčko vydrželo ještě hodně dlouho. Občerstvení nám na základě naší objednávky zabezpečila a přesně v dohodnutém termínu a kvalitě dodala fi - J&P kancel Zbiroh p. Ing. Josefa Štíchy, veškerý ostatní servis a obsluhu zabezpečily manželky některých z nás za což jim všem patří poděkování celého výboru KVD. V neposlední řadě je potřeba poděkovat Měst. úřadu Zbiroh za bezplatný pronájem multifunčního sálu a jeho příslušenství. Děkujeme Petr Herynek
P.S.: 11.12. 2018 z dnešních email zpráv

Dobrý den,
děkujeme Vám za příjemné posezení, a přejeme celému výboru do příštího roku hodně zdraví a
spoustu tvůrčího elánu k organizování dalších akcí.
Eliška a Miroslav Kutovi

 

předvánoční setkánípředvánoční setkánípředvánoční setkánípředvánoční sektánípředvánoční setkánípředvánoční setkánípředvánoční etkánípředvánoní setkánípředvánoční setkánípředvánoční stkánípředvánoční etkánípředvánočí setkánípředvánoční stkánípředvánoční setánípředvánoční etkánípředvánoční etkánípředvánoční etkánípředvánoční setkánípředvánoní setkánípředvánoční setkánípředvánoční setkánípředvánoční sekání

Zprávy