Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda KVD: Karel Meduna
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Petr Herynek
Klub vojenských důchodců má 165 členů.


 

Z našich akcí

Drážďany a pohádkový zámek Moritzburg
Klub vojenských důchodců Zbiroh existuje již od roku 1990, má 165 členů, nemá žádný finanční účet a funguje pouze z členských příspěvků a občasných sponzorských darů. Proto jsme přvítali (letos již druhým rokem) nadídku Městského úřadu Zbiroh a zažádali o dotaci na kulturu a turistiku. Tato dotace nám byla přiělena a my stáli před rozhodnutím jejího rozumného využití. Nakonec zvítězil jednoznačně návrh uspořádat zájezd do Drážďan a zámek Moritzburg. Volnou kapacitu autobusu jsme se rozhodli nabídnout bývalým občanským zaměstnancům vojenské správy bývalého VÚ 7495. Zájezd se uskutečnil v sobotu 4. listopadu 2017 a navzdory podzimu a typicky dušičkovému počasí, které tomuto zájezdu předcházelo, vyšla na sobotu předpověď počasí na 100% a podzimní sluníčko umocnilo naše zážitky z prohlídky Drážďan a kouzelného zámku Moritzburg. Nutno podotknout, že k úspěchu zájezdu přispěla značnou měrou místní CK Inter Zbiroh, která nám zabezpečovala dopravu a průvodcovské služby.. Dík proto patří také průvodkyni, paní Báře Stlukové, která obohatila náš přehled a zážitek svými dokonalými znalostmi historie města a Saska vůbec, historií a popisem jednotlivých památek a architektury této saské metropole Drážďan, stejně tak jako historií zámku Moritzburg. 

Napsali nám a požádali o zveřejnění v naší listárně: 

pí. Alena Sobotková - v sobotu 4. 11. 2017 jsem se jako bývalá zaměstnankyně vojenského útvaru zúčastnila jednodenního poznávacího výletu, který byl zorganizován Klubem vojenských důchodců. Součástí programu byla návštěva pohádkového hradu Moritzburg a historického centra Drážďan s možností procházky městem se zajímavým výkladem paní průvodkyně. Touto cestou bych ráda poděkovala za zprostředkování i organizaci celého výletu Klubu vojenských důchodců, bezproblémovou cestu pohodlným autobusem s CK Inter Zbiroh, příjemně sladěný harmonogram dne i výtečnou volbu paní průvodkyně.

pí. Miloslava Laiblová - dne 4.11. 2017 jsem jela na poznávací zájezd do Německa do Drážďan a na zámek Moritzburg. Zájezd pořádal Klub vojenských důchodců Zbiroh. Tento Klub mohl realizovat zájezd díky získané dotaci od Městského úřadu Zbiroh letos již podruhé. V loňském roce jsem se s KVD zúčastnila zájezdu na adventní vánoční trhy do Regensburgu. Na letošním zájezdě nás navíc doprovázela velice fundovaná průvodkyně, která poutavě vyprávěla nejenom o opohnuté historii Drážďan za II. světové války, ale podrobně nás seznámila s historií Saska a provedla největšími památkami tohoto města. Stejně tomu bylo při prohlídce pohádkového zámku Moritzburg. Zámek je pojmenován po původním majiteli. Perla saského baroka, jak se zámku přezdívá, leží pouhých 14 km na severozápad od města Drážďany a pouhý krátký pohled vám bude stačit na to, abyste zadumali, kde jste již viděli podobnou stavbu. Brzy byste si vzpomněli, že šlo o pohádku Tři oříšky pro Popelku, která se tady natáčela. Kvůli slavné filmové verzi s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavních rolích se sem stále sjíždí nejen naši občané, ale samozřejmě i domácí Němci, protože i u nich je česká Popelka velmi populární. Zájezd se vydařil a z rozhovorů se spolucestujícími bylo cítit, že se líbil. Proto bychom chtěli touto cestou veřejně poděkovat KVD za jejich nabídku, krásně prožitou podzimní sobotu a za to, že na nás nezapomněli.

Manželé Kůtovi - 4. listopadu 2017 jsme měli možnost pod záštitou Klubu vojenských důchodců, zúčastnit se autobusového zájezdu, jako již několikrát před tím. Tentokráte byla naším cílem SRN a v ní tolik známý a velice navštěvovaný zámek Moritzburg. Tento proslul m.j. také díky nejznámější české pohádce Popelka, která se v těchto prostorách natáčela. K úžasným interiérům nechyběl ani Popelčin střevíček, umístněný jako rekvizita na schodišti, po kterém prchala ze zámeckého plesu před princem. Na pevno umístněný střevíček slouží, jednak jako připomínka této události, ale i jako hlavní atrakce, u které se návštěvníci mají možnost vyfotit a odnést si tak památku na slavnou pohádkovou Popelku. Dalším cílem našeho výletu bylo město Drážďany. Město s velice pohnutou historií, známé díky rozsáhlé galerii, umístněné v Zwingeru, komplexu barokních budov se zahradou, který zde byl prvním cílem naší návštěvy. Nelze se též nezmínit o temné historii města z období 2. světové války, kdy po náletech spojenců skončilo celé městov troskách. Dále jsme pokračovali prohlídkou historické části, při které díky velice přehlednému
a zajímavému výkladu úžasné paní průvodkyně Báry Stlukové, obohatili jsme svůj vědomostní přehled o další poznatky. Následujícím bodem byla individuální prohlídka Drážďan, s možností občerstvení i nákupů.

Závěrem bychom chtěli poděkovat organizátorům akce za námět výletu, již zmíněné paní průvodkyni, která nás informovala v době přesunů o historii související s navštívenými místy. Veliký dík patří hlavně panu Leoši Andělovi, v jehož režii se tento zájezd uskutečnil. Je třeba však také vyzdvihnout aktivitu pana Petra Herynka, který již zmíněné zážitky proměnil ve velice podrobnou a rozsáhlou fotodokumentaci. Pánové, díky!

Zprávy

Přátelské posezení 13. března 2017

V pondělí 13. března 2017 se od 16,00 hod. uskutečnilo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Zbiroze plánované přátelské společenské posezení s rodinnými příslušníky u příležitosti 18.výročí od vstupu ČR do NATO. celý text

ostatní | 23. 3. 2017 | Autor: webu správce