Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůČestný předseda:  Karel Meduna
Předseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Z našich akcí

MDŽ trochu jinak, aneb jak by tomu mělo být …

Na pondělí 12. března 2018 se výbor Klubu vojenských důchodců rozhodl pro oslavu MDŽ. Tentokráte však pro oslavu tak trochu jinak. Jde o svátek našich žen a tak proč neuspořádat přátelské posezení pouze pro ženy, bez mužů. Obsluha a veškerý servis, včetně mytí nádobí by snad ještě neměl být problém pro nás členy výboru KVD. Proč to tedy nezkusit. Naše pozvání přijala většina našich manželek a vdov po našich kamarádech, bývalých vojácích z povolání. Jediným problémem však bylo, najít volnou místnost, kde toto posezení uspořádat. Multifunkční sál Městského úřadu Zbiroh, kde jsme tato posezení pořádali v minulosti byl obsazen ZO ČSŽ pro jejich velikonoční výstavu. Prostě v našem městě chybí Sokolovna, ale to je jiný a dlouhodobý problém, který se musí řešit jinde. Proto jsme požádali SDH Zbiroh o možnost uspořádat naše posezení v jejich klubovně. Hasiči nám opět vyšli vstříc za což jim patří náš dík. Během oslavy jsme si také několikráte vzpomněli na našeho čestného, v současné době bohužel již invalidního čestného předsedu pana Karla Medunu, jak by nás za tento nápad „asi pochválil“. A světe div se, náš počin se u něho setkal s naprostým pochopením a obdivem. No a co na to naše manželky a ostatní ženy zde přítomné, to se již musíte zeptat jich. Z mé strany by šlo o samochválu a to nechci a ani nemám rád. Proto se raději podívejte na fotodokumentaci ve zdejší fotogalerii.

 

 

38. setkání vojenských důchodců a bývalých příslušníků VÚ 7495 Zbiroh

Největší společenskou akcí roku, kterou pořádá Klub vojenských důchodců ve spolupráci s městem Zbiroh je setkání vojenských důchodců, bývalých příslušníků VÚ 7495 Zbiroh. Ne jinak tomu bylo i letos a tak se v sobotu dne 5. května 2018 uskutečnilo již 38. setkání vojenských důchodců. Akce se konala u příležitosti Dne vítězství za přispění a podpory MO ČR Oddělení péče o vojenské důchodce. Setkání se setkalo s obrovským zájmem, jak ze strany těch nejstarších členů našeho Klubu, tak 16 nových vojenských příslušníků. Přihlášeno bylo 105 účastníků, přítomno 97, což činí dosavadní rekord v účasti na našich setkáních. Nešlo nepozvat i 6 vdov po našich zemřelých kamarádech. Překvapením byl zájem našich bývalých příslušníků žijících v současné době ve SR. Tento fakt je výsledkem využívání Internetu a existence web stránek města Zbiroh a zde web rubriky KVD. Mezi naše nové členy tak přibylo a tradiční rituál pasování na nové vojenské důchodce podstoupilo 16 nových členů: Miloš Barinka, Štefan Belko, Jarda Huml, Vladimír Hrabal, Pavel Hájek, Pavel Labounek, Vlado Koprna, Eliška Kutová, Miroslav Kreibich, Marcel Míček, Štefan Máček, Josef Mrkus, Jarda Valašík, Honza Váně, Gerhard Vass a Pavel Zmek.

Za všechny nové vojenské důchodce zde uvádím část z emailu jednoho z nich, pana Vlado Koprny, který nám poslal spolu s přihláškou: „Na Zbiroh sa nedá zabudnúť a po skúsenostiach, ktoré som získal od kolegov, tak môžem konštatovať, že som slúžil u elitného vojska na čo som veľmi hrdý“. Vřelého přijetí se dostalo našemu čestnému předsedovi panu Karlu Medunovi a dalším nejstarším členům, kterými byli p. Ing.Ludvík Hakl (89 let), p. Zdeněk Kincl (86 let), p. Ing.Miroslav Jindřich (85 let), p. Miroslav Štrunc (83), p. Oldřich Lízner (83 let) a p. Aleš Tomšů (82). Mezi čestnými hosty byli starostka města pí. Mgr.Tereza Šístková, tajemník města p. Mgr. Pavel Vlček, bývalí velitelé pánové Ing.Josef Šochman, Ing. Jaroslav Krištof a Ing. František Poch, nechyběl náš tradiční host a bývalý příslušník pan Ladislav Nilaš ze SR. Posledně jmenovaný se postaral jako vždy o překrásný kulturní pozdrav, přednesem z poezie slovenských básníků. Součástí setkání bylo rovněž předání pamětního listu p. Oldřichu Skačíkovi za jeho dlouhodobou a obětavou práci ve prospěch KVD Zbiroh. Jubilantům, kteří oslavili, nebo oslaví v letošním roce kulaté narozeniny byly předány dárkové balíčky MO ČR.

Po všech těchto úvodních oficialitách začalo teprve to pravé setkání se vším co k němu patří. K dispozici byly pro zájemce všechny dochovalé kroniky KVD od jeho založení v roce 1990 a překrásná publikace Václava Ilčíka o historii našeho útvaru, vývoji a využití radiotechnických systémů. Za propagaci našeho útvaru vydáním těchto knih nejen o Zbiroze, ale i jednotlivých stanovištích patří naše poděkování i tomuto pánovi. Vzpomínalo se na kamarády, spolupracovníky žijící i ty, kteří již mezi námi nejsou, připomínaly se unikátní zážitky spojené jak jinak, než s vojenskou službou a v tomto duchu pokračovalo setkání až do 16 hodin.

Občerstvení nám zabezpečila fi p. Ing. Josefa Štíchy, perfektní obsluhu po celou dobu zabezpečovaly dámy pí. Dana Fejtová a Jana Svobodová za asistence svých manželů z řad SDH Zbiroh. Nakonec nelze zapomenout na kuchaře p. Poláka ml. z restaurace Na Radnici, který pro nás uvařil 90 porcí prvotřídního hovězího guláše. Všem za to patří náš úpřímný dík.

Sraz  květen 2018

 
Výlet na Šumavu a do Bavorska - turistika, vzpomínky a historické poznávání
Ve dnech 7. - 10. června 2018 se zúčastnila parta bývalých vojáků z povolání KVD Zbiroh setkání veteránů, vojáků základní služby ročníku 1973 - 75, kteří sloužili v Kašperských Horách a stanovišti Poledník (viz fotogalerie).

 

Historické připomenutí
Při příležitosti 50. výročí vytvoření 3. radiotechnického praporu v posádce Kašperské Hory (stanoviště Poledník) se zde konal ve dnech 27. - 30. 9. 2018 sraz vojenských veteránů. Před 50. lety v srpnu 1968 zde byl oficiálně RMNO vytvořen radiotechnický prapor, který byl organizační součástí 7. radiotechnického pluku VÚ 7495 Zbiroh. Tyto historické okamžiky srpna 1968 si zde v Horském klubu Kašperské Hory připomněli bývalí vojáci z povolání a jejich rodinní příslušníci. Přítomen byl tehdejší velitel pan Ing. Josef Šochman, který zde, jako před 50ti lety vyhlásil tento historický rozkaz s celou jeho organizační strukturou. Na tomto setkání se však pouze nevzpomínalo na dobu před 50. lety, ale program zahrnoval návštěvu Vojenského historického muzea v Hohenbogen kaserne - Bad Kotzting a řadu turistických výletů v okolí Kašperských Hor počínaje Srním, Prášily, Čeňkovy pily a turistické rozhledny Sedlo u Sušice. Celé setkání bylo navíc umocněno překrásným slunečným podzimním počasím, ideálním na pěší turistiku. Organizátoři tohoto setkání, mimochodem naši bývalí spolupracovníci a dnes dobří kamarádi, nás pozvali do Kašperských Hor, abychom s nimi společně zavzpomínali. Touto cestou jim všem ještě jednou děkujeme a jejich pohostinnost bychom jim rádi oplatili příští rok v květnu, na našem tradičním setkání vojenských důchodců ve Zbiroze. Již nyní jste srdečně zváni (viz fotogalerie)
setkání

Zájezd do Bavorského lesa na Velký Javor a Velké javorové jezero

Náš Klub vojenských důchodců uspořádal v sobotu 13. října 2018 dlouho plánovaný turisticko - poznávací zájezd na bavorskou stranu Šumavy. Zájem z řad KVD Zbiroh, ale tentokráte i KVD Rokycany a bývalých zaměstnanců VÚ 7495 byl mimořádný a nebýt 2. kola senátních voleb, které znemožnilo ostatním zájemcům jet s námi, kapacita autobusu by rozhodně nestačila. Našim cílem byl tentokráte Velký Javor a Velké javorové jezero. Počasí nám mimořádně přálo a překrásné teplé podzimní počasí, připomínající spíše léto než podzim, umocnilo nádherné zážitky z procházek po čtyřech skalách Velkého Javoru a po břehu Velkého javorového jezera s jeho naučnou stezkou. Mezi našimi cestujícími se však našla i řada zdatných turistů, kteří se obešli bez využití lanové dráhy na vrchol a dokonce stačili navštívit i Malé javorové jezero, jehož návštěvu jsme v našem plánu ani neměli. Naší pozornosti nemohla uniknout ani dřevěná kaple pod vrcholem Javoru. Při zpáteční cestě jsme splnili slib, který jsme dali cestujícím na začátku našeho výletu a navštívili prodejnu FreeShop na celnici v Železné Rudě, kde si mohl každý dle libosti a v klidu nakoupit. Na závěr bych rád poděkoval a nerad zapomněl na perfektní služby společnosti Autobusy Hrouda s.r.o. Zbiroh, která nám nabídla své služby a zručného řidiče p. Václava Hroudu ml. Co více dodat … ostatně zeptejte se těch, kteří s námi cestovali (dále viz fotogalerie).

Za KVD Zbiroh Vám mohu slíbit, že pokud bude i v příštím roce možnost nějaký ten zájezd uspořádat, rozhodně na Vás nezapomeneme. Petr Herynek

Zprávy