Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Z našich akcí
Odpolední posezení u příležitosti MDŽ

Na úvod mi dovolte pro oživení paměti trochu z historie. Tento den bývá nejčastěji spojován s československým socialistickým režimem, čemuž bezpochyby přispěly okázalé slavnosti 8. března na počest žen, typické především rudými karafiáty, oslavami na pracovišti a verši představitelek Svazu žen. Většina z nás si na to velice dobře pamatuje. Právě kvůli spojení s bývalým režimem přestali v současné době někteří tento den slavit, neboť se podle nich jedná pouze o uměle vytvořený komunistický svátek. Skutečnost je ale jiná. Počátky tohoto významného dne sahají hlouběji do historie, mnohem dále než vůbec komunistické hnutí vešlo u nás ve známost.

Jelikož každý rok zůstáváme jako Klub vojenských důchodců věrni této tradici, nechtěli jsme námi zavedenou tradici oslav MDŽ porušit ani letos. Proto jsme se rozhodli uspořádat v pondělí 9. března 2020 pro naše manželky a vdovy po našich bývalých členech malé odpolední přátelské posezení. Dárek jim bylo od nás mužů malé pohoštění a kytička petrklíčů. Nutno však dodat, abychom se i my 4 ješitní členové výboru KVD pochlubili, že dalším dárkem od nás mužů pro naše ženy bylo, že veškerou obsluhu, počínaje slavnostní tabulí až po umytí nádobí a úklid jsme pro ně zabezpečili pouze my vlastními silami.

S pozvaných žen potvrdilo účast 43 a my se obávali, zda-li se do klubovny SDH ve Zbiroze vůbec vejdeme. Nakonec se situace v souvislosti s nachlazením, a přiznejme si částečně také obavami vzniklými současnou virovou epidemií natolik změnila, že z původně 43 přihlášených nás bylo 33.

Tato skutečnost se však naštěstí v žádném případě negativně neprojevila na spokojenosti a velice dobré náladě všech účastnic (konec konců ve fotogalerii máte možnost se o tom přesvědčit). Na závěr je potřeba jako každý rok poděkovat firmě p. Ing. Josefa Štíchy za zabezpečení občerstvení a SDH Zbiroh za bezúplatný pronájem jejich klubovny. 

Za KVD Zbiroh předseda Petr Herynek

 

 

 

 

Zprávy