Obsah

Klub vojenských důchodců

Klub vojenských důchodců

Předseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Zakládající dokumenty Klubu vojenských důchodců - září 1990

Nařízení NGŠUstavující schůze a 1. výbor KVD

Z našich akcí

 

Jubilejní 40. setkání vojenských důchodců a občanských zaměstnanců bývalého VÚ 7495 Zbiroh

  V sobotu 2. října 2021 se po všech možných a nemožných peripetijích způsobených především pandemií Covid19 uskutečnilo jublejní 40. setkání vojenských důchodců bývalého VÚ 795 Zbiroh. Většina dotázaných členů odpověděla po nuceném zrušení plánovaného květnového terminu na otázku zda-li má význam ještě v letošním roce toto setkání uspořádat - ANO, a to i v tomto podzimním termínu. A tak jsme začali s přípravami navzdory stále ještě platným hygienickým restrikcím okolo Covid19 a po více jak 2 letech se odkládaný 40. ročník uskutečnil. Počet přihlášených předčil veškerá naše očekávání a byl pro nás obrovským překvapením. Z přihlášených 90 členů (k uzávěrce přihlášek 24. září) dorazilo v sobotu do velkého multifunkčního sálu Městského úřadu ve Zbiroze 76 členů. Mezi přtomnými nechyběli naši nejstarší členové manželé Štruncovi, manželé Tomšů, vdovy po našich zemřelých členech, jako paní Anna Brejchová, Květa Jonášová, Eva Hříbalová, Vlasta Líznerová a další. K překvapení nás všech přicestovali v této složité coronavirové době naši členové ze SR a z dědinky u Michalovec pan Gerard Vass, který přicestoval letadlem z Košic do Prahy a stal se tak nejvzdálenějším účastníkem. Mezi pozvanými nechyběli opět naši čestní hosté pan Michal Muravecký starosta města Zbiroh a manželé Volkelovi ze SRN.

Při zajištění a nákupu veškerého zboží a občerstvení dostala přednost námi, v minulosti osvědčená a spolehlivá firma J&P KANCEL Zbiroh pana Ing. Josefa Štíchy, která nám tentokráte zabezpečila a přesně na čas dodala i oběd. Za tento cateringový servis patří této firmě náš vřelý dík.

Stejné poděkování patří Městskému úřadu Zbiroh za bezúplatný pronájem velkého multifunkčního sálu a nezištnoumu pomoc tajemníkovi Měst. úřadu Mgr. Pavlu Vlčkovi, který ve svém osobním volnu přijel pomoci s vybavením a zabezpečením stolového nábytku.

Na samý závěr musíme poděkovat pí. Janě Svobodové a manželům Fejtovým se synem, za naprosto perfektní a dokonalou obsluhu. Ještě jednou díky Vám všem!

Předseda KVD Petr Herynek

 

Zasláno emailem dne 4.10.

Pan Vladimír Štellner, Klenčí pod Čerchovem: Chtěl bych poděkovat všem organizátorům setkání důchodců. Bylo to nádherný a jsem rád že jsem se mohl zúčastnit a popovídat s lidmi, se kterýma jsem prožil kus života. Dlouho jsem se s nimi neviděl. Bohužel mám jen adresu na tebe a  na Petra Herynka,  nebo Oldu Tikala. Prosím vyřiď jim moje poděkování.   Děkuji Vláďa Štellner                                  

Zasláno sms dne 4.10. 
Pan Otakar Hrabák Zbiroh:  Péťo, děkuji Tobě i celému teamu za perfektní organizaci setkání. Otakar II
 

Zasláno emailem dne 4.10.
Vladislav Koprna : Perfektné hojná účasť. Držím palce tomuto kolektívu.S pozdravom Vlado

Zasláno emailem dne 5.10.:
Zdeněk Drbal, Klenčí pod Čerchovem : Ahoj Leoši,srdečně zdravím Tebe i všechny členy výboru KVD, organizátory i ty, kteří o nás pečovali  děkuji za krásný den i za obrázky. Všechny pozdravuji.. Zdeněk
P.S: A už se těším na další setkání v hojném počtu.

Zasláno emailem dne 10.10.
Róbert Jankových: : Ještě jednou děkujeme za pozvání a zorganizování setkání. Jsem moc šťastný, že jsme se potkali. Všem přeji hezký podzim. Róbert a Slávka

 

40. setkání                         

KVD Zbiroh obdržel ke vzpomínkám a zamyšlení darem obraz

V sobotu 2. října 2021 obdržel Klub vojenských důchodců Zbiroh v rámci 40. jubilejního setkání darem tento obraz (viz níže). Obraz, který by nám měl stále připomínat období studené války, kdy zde, na obou stranách státní hranice plnili naprosto stejné vojenské úkoly, dva „protivníci“, čeští a němečtí vojáci. Obraz nám předal jeden z našich „bývalých“ protivníků pan Walter Volkel, který zde řadu let sloužil.

Vzhledem ke skutečnosti, že KVD Zbiroh nemá žádnou schůzovní místnost a SDH Zbiroh nám v tomto směru vycházel v minulosti vždy vstříc ( a to pomineme možnosti pořádání nejrůznějších oslav a setkání), byli bychom velice rádi, kdyby mohl být tento obraz, jako forma díků vyvěšen v této klubovně SDH Zbiroh.
Děkujeme předseda Petr Herynek

 

Tajná základna NATO

Vrch Hohenbogen naproti českému Nýrsku si nejdříve k založení základny vybrali Američané. Ti sem přišli v roce 1958, o tři roky později se připojili vojáci německé armády a v roce 1968 si zde vybudovala stanoviště také francouzská armáda.
Vrch měl strategickou polohu, a tak se základna rozšiřovala. Největší byla německá část. Tady za neprůstřelnými skly opatřenými síťováním rušícím rádiové vlny seděl tým expertů. Odposlouchávali české hlasy z druhé strany železné opony.
V nepřetržitých službách tam v oddělení odposlechů pracovalo asi dvacet lidí.
Měli jediný úkol: monitorovat hovory a rádiový provoz nad československým územím a v případě zachycení důležitých zpráv okamžitě informovat nadřízené. Vojáci, kteří na Hohenbogenu působili, museli - alespoň zčásti - rozumět češtině.
Studená válka skončila, z nepřítele se stali spojenci, z kasáren je muzeum a věže jsou přístupné jako rozhledna.

Obraz daremObraz daremobraz darem

 


 

 


 

 

 

 

Zprávy