Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Z našich akcí

Oslava Mezinárodního dne žen

Slavit MDŽ, neslavit, v jednom kalenáři je tento svátek uveden, ve druhém kalendáři ani zmínka. Nás, členy výboru KVD však tato skutečnost vůbec nerozhodila, protože hodně pamatujeme, nehledě na naše ženy a manželky, které by nám nikdy neodpustily tento jejich svátek neoslavit. Nechme však historie, MDŽ slavíme a slavit budeme. Na středu 8. března 2023 bylo volno v plánu obsazenosti multifunkčního sálu Městského úřadu a tak nezbývalo, než poslat pozvánky a objednat občerstvení.

Po loňských, velice dobrých zkušenostech jsme se opět s objednávkou zboží a občerstvení obrátili na firmu J&P KANCEL Zbiroh s.r.o. , která dodala vše dle objednávky, přesně a včas. Moc a moc děkujeme. Obsluhu, včetně přípravy slavnostní tabule zabezpečovali jak jinak, (stejně jako v minulosti) muži, členové výboru KVD.

Z pozvaných 54 žen se oslavy zúčastnilo 43, včetně 3 mužů/řidičů, kteří přivezli mimozbirožské manželky. Atmosféra celého odpoledne se nesla jako vždy v duchu příjemné zábavy, ženského klábosení, prohlížení nejrůznějších rodinných fotografií vnoučat a pravnoučat, prostě ženy se bavily dle libosti o všem možném i nemožném (mimochodem jejich spokojené úsměvy dokumentuje fotogalerie). Jako malý dárek od nás mužů obdržela každá žena jarní petrklíč.

Na závěr musím jako vždy poděkovat Měst. úřadu Zbiroh za bezúplatný pronájem multifunkčního sálu a přilehlých prostor. Děkujeme.

Napsal předseda KVD Petr Herynek

Zdravím výbor VKD a děkuji za všechny ženy, které se zúčastnily krásně připravené oslavy MDŽ 8.3.2023.

Pánové, všechno jste zvládli výtečně, přítomným ženám se posezení velice líbilo a za to Vám patří vřelé Díky!

E. Kutová

Oslava MDŽ

42. tradiční setkání vojenských důchodců a občanských zaměstnanců bývalého VÚ 7495 Zbiroh

Letošní setkání bylo v něčem zvláštní a rekordní. Zvláštní a opravdu vyjímečné bylo v tom, že v tomto měsíci květnu, je tomu 60 let, co v roce 1963 vznikl náš vojenský útvar. Proto jsme si připoměli historický sled všech těch klíčových událostí, které se k tomuto výročí vázaly. Vzpomněli jsme na zákládající příslušníky a historické milníky těch uplynulých 60. let.

Rekordní bylo setkání v tom, že počet přihlášených poprvé přesáhl 100! Velké obavy panovaly především z kapacity velkého multifunkčního sálu. Nakonec se za pomoci pracovníků Měst. úřadu zadařilo a oněch 100 židlí se podařilo do prostoru sálu vměstnat. Jako vždy došlo na dárky pro jubilanty, společné kladení věnců k pomníku padlých, tradiční akt pasování nových členů našeho Klubu a samozřejmě to nejkrásnější, vzpomínání a navazování nových přátelství.

Jedním slovem, dle slov díků, povedlo se. Ale abych nezapomněl, k té naprosté spokojenosti patřilo perfektní občerstvení které pro nás zabezpečila jako každý rok fi J&P Kancel Zbiroh s.r.o. a téměř profesionální obsluha, kterou tvořilo zázemí SDH Zbiroh a dámy Daniela Fejtová a Jana Svobodová. Všem zde nyní jmenovaným patří náš obrovský dík, stejně tak jako Městskému úřadu Zbiroh za bezúplatný pronájem velkého multifunkčního sálu a panu tajemníkovi Mgr. Pavlu Vlčkovi za pomoc s přípravou sálu. Děkujeme, bez Vás bychom to asi fakt nezvládli (dále viz fotogalerie).

předseda KVD Petr Herynek

Partneři