Obsah

Klub vojenských důchodců
Klub vojenských důchodcůPředseda : Petr Herynek
Členové výboru: Ing. Josef Šochman, Leonid Anděl, Petr Janouch, Ing. Oldřich Tíkal, Václav Vokoun
Klub vojenských důchodců má 165 členů.

 

Z našich akcí

Oslava svátku MDŽ

Výbor KVD se rozhodl uspořádat pro naše manželky a vdovy po našich bývalých členech oslavu Mezinárodního dne žen. Svátku, na který se v naší novodobé historii téměř pozapomnělo. Proč asi pozapomnělo? To nám zde nyní nepřísluší hodnotit, to necháme jiným a raději na jindy. Odpověď na tuto otázku, ale většina z nás zná velice dobře.
Oslava se uskutečnila v pondělí 4. března 2019 odpoledne v multifunkčním sále Měst. úřadu Zbiroh a účast zde přijala čtyřicítka žen. Pro každou ženu zde bylo připraveno malé pohoštění, včetně kytičky.
Dle šťastných úsměvů a spokojených výrazů ve tvářích našich manželek šlo přinejmenším o příjemně strávené odpoledne. Po úspěchu z loňského roku, který měli muži/členové výboru s obsluhou a veškerým servisem, včetně mytí nádobí, jsme proto ani letos naše rozhodnutí nezměnili. Jde přeci o svátek žen a tento mužský počin byl tak zároveň našim dárkem pro zde přítomné ženy. Vše potřebné k občerstvení nám opět přesně dle objednávky a načas dodala firma p. Ing. Josefa Štíchy, za což jí patří náš dík. Stejně tak děkujeme Městskému úřadu Zbiroh za bezúplatný pronájem sálu (dále viz fotogalerie).

 

 

39. setkání vojenských důchodců a zaměstnanců bývalého VÚ 7495 Zbiroh

Tak jako každý rok, tak i letos se v první květnovou sobotu, dne 4. května 2019 uskutečnilo již 39. setkání vojenských důchodců a občanských zaměstnanců bývalého VÚ 7495 Zbiroh. První květnová sobota se tak stává již tradičním dnem našeho setkání a jsme toho názoru, že tradice by se měly ctít a tak ani my je nebudeme porušovat. Takže první sobota května 2020 platí. Setkání bylo součástí oslav státního svátku Dne vítězství, zorganizováno Klubem vojenských důchodců Zbiroh ve spolupráci s Městským úřadem města Zbiroh a podporou Oddělení péče o vojenské důchodce MO ČR. Na setkání byli pozváni kromě místních, ve Zbiroze a jeho blízkém okolí žijících důchodců také důchodci a zaměstnanci bývalých radiotechnických praporů. Největší účast byla z Klenčí pod Čerchovem a Domažlic, čehož si nesmírně vážíme a doufáme, že příští rok bude ještě větší, včetně příslušníků bývalého rt praporu v Kašperských Horách. Mezi našimi hosty opět nechyběl náš bývalý příslušník p. Ladislav Nilaš ze SR. Vůbec poprvé v historii našeho Klubu přijal pozvání na naše setkání pan Walter Völkl ze SRN, člověk, který sloužil a později pracoval jako specialista Bundeswehru na stanovišti Hohenbogen. Ještě v listopadu 1989 byl vojenský objekt na tomto kopci jedním ze strategických základen NATO, kde působili vojáci z USA, západního Německa a Francie. Jedním slovem zde sloužící specialisté byli „našimi protivníky“ a plnili naprosto stejné úkoly, jako v sobotu někteří, zde přítomní členové KVD sloužící před rokem 1999 na protější straně státní hranice na stanovišti Čerchov. Mezinárodní situace a historie se změnila a my jsme za to velice rádi. Asi nikdo ze zde v sobotu přítomných by si před vstupem ČR do NATO v březnu 1999 nepomyslel, že za 20 let, v květnu 2019 bude našim čestným hostem jeden z našich „bývalých protivníků“.

Setkání proběhlo ve velice přátelské atmosféře. Zúčastnilo se ho 75 našich členů, včetně vdov po našich bývalých členech a 5 hostů. Celé se neslo v duchu výměny osobních a rodinných informací, výměny starých vzpomínek, k čemuž dopomohla video-projekce starých historických fotografií. Nechyběl ani tradiční akt pasování nových vojenských důchodců. O vzornou a perfektní obsluhu se postaraly členové místního SDH se svými manželkami, za což jim patří náš srdečný dík. Naše poděkování patří dále jako každý rok Městskému úřadu Zbiroh za bezplatný pronájem velkého multifunkčního sálu a firmě p. Ing. Josefa Štíchy za včasné dodání námi objednaného občerstvení. Jedním slovem na závěr. 39. setkání se vydařilo a proto zdar tomu příštímu, jubilejnímu 40 ročníku (viz fotogalerie).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Zprávy