Obsah

Ochránci přírody Zbiroh

ZO ČSOP JILM
29/08. základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Švabínská 31, 338 08 Zbiroh
IČ: 47694360

 

Předseda: Hynek Bílý
E-mail: hynek.bily@centrum.cz

 


Zabýváme se obecně ochranou přírody, krajiny a životního prostředí, enviromentální výchovou a
podporou trvale udržitelného života.
Konkrétně například dlouhodobou péčí o několik botanicky a zoologicky hodnotných luk, kde
provádíme ruční a mechanizované kosení a další zásahy ve prospěch ohrožených druhů rostlin a
živočichů.
Dále se věnujeme například vzácným druhům planých dřevin, starým odrůdám ovocných dřevin,
vodě v krajině a lokalitám obojživelníků. Provádíme různé biologické průzkumy a mapování.
Spolupracujeme s dalšími podobně zaměřenými spolky, a to i v oblasti dětských akcí a soutěží o
přírodě. Pravidelně spolupracujeme s orgány státní či krajské ochrany přírody.