Obsah

Zaměstnanci Městského úřadu Zbiroh


Ing. Josef Štícha, MBA
Funkce: starosta
Tel.: 373 749 522,  606 770 801
Adresa: 338 08 Zbiroh, Masarykovo náměstí 112
Email: starosta@zbiroh.czjosef.sticha@zbiroh.cz

 

Mgr. Pavel Vlček
Funkce: tajemník
Tel.: 373 749 523
Adresa: 338 08 Zbiroh, Masarykovo náměstí 112
Email: pavel.vlcek@zbiroh.cz
 

Renata Holečková
Funkce: podatelna, pokladna
Tel.: 373 749 511
Adresa: 338 08 Zbiroh, Masarykovo nám. 112
Email: renata.holeckova@zbiroh.cz
 

Ing. Tereza Plecitá, BBA
Funkce: finanční odbor - vedoucí
Tel.: 373 749 531
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: tereza.plecita@zbiroh.cz
 

Eva Švehlová
Funkce: účetní
Tel.:  373 749 513
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: eva.svehlova@zbiroh.cz

 
Ludmila Zdvořanová
Funkce: účetní, byty, psi
Tel.: 373 749 533
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh


Marie Teršová
Funkce: odbor výstavby a ŽP - vedoucí
Tel.: 373 749 545
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: marie.tersova@zbiroh.cz

 
Ing. Bc. Irena Tyslová

Funkce: referent odboru výstavby 
Tel.: 371 784 539, 373 749 541
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: irena.tyslova@zbiroh.czRomana Gráfová
Funkce: referent odboru výstavby
Tel.: 373  749 543
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: romana.grafova@zbiroh.czIveta Kopová
Funkce:
asistentka OVŽP
Tel.: 373 749 544
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: iveta.kopova@zbiroh.cz

 

Martin Parduba

Funkce: referent majetkové správy
Tel.: 373  749 547
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: martin.parduba@zbiroh.cz
 
 
Jan Kotva
Funkce: referent městských investic
Tel.: 373  749 536
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: jan.kotva@zbiroh.cz
 

Jitka Dlouhá
Funkce:
matrikářka
Tel.: 373 749 514
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
E-mail: jitka.dlouha@zbiroh.cz
 

Ivana Nováková
Funkce: místní poplatky, agenda přestupků, agenda hřbitova - zástup
Tel.: 373 749 517
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: ivana.novakova@zbiroh.cz
 
 
Mgr. Pavlína Krupičková
Funkce: sociální pracovnice
Tel.: 373 749 524
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: pavlina.krupickova@zbiroh.cz
 

Radka Svejkovská
Funkce:
 Czech Point, zástup na matrice, rybářské lístky, agenda hřbitova
Tel: 373 749 525
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
Email: radka.svejkovska@zbiroh.cz


Dana Turková
Funkce: Vedoucí odboru kultury (knihovna, Informační centrum)
Tel.: 373 749 530
Adresa: Masarykovo náměstí 41, 338 08 Zbiroh
Email: dana.turkova@zbiroh.cz


Jitka Hauerová
Funkce: Knihovnice a pracovnice IC 
Tel.: 373  749 530
Adresa: Masarykovo náměstí 41, 338 08 Zbiroh
Email: jitka.hauerova@zbiroh.cz
 
 
Bc. Petr Hošek
Funkce: Městské muzeum
Tel: 373 749 538
Adresa: Masarykvo nám. 28
Emai: petr.hosek@zbiroh.cz, muzeum@zbiroh.cz
Jana Bláhová
Funkce: služba pro seniory, rozvoz obědů
Tel.: 371 794 811
Adresa: Masarykovo náměstí 41, 338 08 Zbiroh
 
 

Jiří Ineman
Funkce: koordinátor
Tel.: 373 749 511
Adresa: Masarykovo nám. 112, 338 08 Zbiroh


 

Petr Pěnkava
Funkce: úklid města
Tel.: 373 749 511
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
 
 
Květoslav Šťovíček
Funkce: úklid města
Tel.: 373 749 511
Adresa: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh