Obsah

Aktuálně platné vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Staženo: 399x | 31.01.2014

Příloha k vyhlášce č. 1/2014 Staženo: 386x | 31.01.2014

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č.2/2016 o nočním klidu Staženo: 417x | 29.02.2016

Směrnice - pravidla pro vyřizování petic a stížností Staženo: 151x | 21.05.2019

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Staženo: 152x | 21.05.2019

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinná od 01.01.2020) Staženo: 98x | 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (účinná od 01.01.2020) Staženo: 68x | 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbiroh a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Staženo: 40x | 16.03.2020

Ostatní

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2004 o místních poplatcích Staženo: 341x | 14.03.2019

Obecně závazná vyhláška města Zbiroha číslo 1/2010 Staženo: 421x | 29.01.2010

Vyhláška č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 445x | 29.10.2017

Vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 390x | 29.10.2017

Vyhláška č.1/2001 o nakládání s komunálním odpadem Staženo: 408x | 31.01.2001

Vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 396x | 29.10.2017

Obecně závazná vyhl. č.1/2013 - místní poplatky za komunální odpady Staženo: 407x | 31.01.2013

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 492x | 14.03.2019

Plán zimní údržby místních komunikací – město Zbiroh Staženo: 225x | 03.01.2019

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinná od 01.01.2019 do 31.12.2019) Staženo: 186x | 01.01.2020

Stránka

  • 1