Obsah

Aktuálně platné vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška č.1/2014 - zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Staženo: 498x | 31.01.2014

Příloha k vyhlášce č. 1/2014 Staženo: 489x | 31.01.2014

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č.2/2016 o nočním klidu Staženo: 509x | 29.02.2016

Směrnice - pravidla pro vyřizování petic a stížností Staženo: 234x | 21.05.2019

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2020 Staženo: 284x | 05.11.2020

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinná od 01.01.2020) Staženo: 240x | 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2019, o místním poplatku ze psů (účinná od 01.01.2020) Staženo: 172x | 01.01.2020

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 1/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Zbiroh a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Staženo: 211x | 16.03.2020

Směrnice č. 1/2021 k přidělování bytů Staženo: 170x | 01.03.2021

Kritéria ke Směrnici č. 1/2021 k přidělování bytů Staženo: 113x | 01.03.2021

Ostatní

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2004 o místních poplatcích Staženo: 628x | 14.03.2019

Obecně závazná vyhláška města Zbiroha číslo 1/2010 Staženo: 497x | 29.01.2010

Vyhláška č.1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 558x | 29.10.2017

Vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 472x | 29.10.2017

Vyhláška č.1/2001 o nakládání s komunálním odpadem Staženo: 509x | 31.01.2001

Vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 505x | 29.10.2017

Obecně závazná vyhl. č.1/2013 - místní poplatky za komunální odpady Staženo: 488x | 31.01.2013

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 2/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 571x | 14.03.2019

Plán zimní údržby místních komunikací – město Zbiroh Staženo: 300x | 03.01.2019

Obecně závazná vyhláška města Zbiroh č. 3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (účinná od 01.01.2019 do 31.12.2019) Staženo: 362x | 01.01.2020

Stránka

  • 1