Obsah

Výběrová řízení

 

 

Výzva k podání nabídky, úklidové služby budov Města Zbiroh

Termín pro podání nabídek: 6.2.2017 9:00 UKONČENO
Veřejné poptávkové řízení na dodavatele. Kontakt: Marie Teršová, tel. 373 749 537.

Přílohy:
Veřejná výzva - úklidová firma
Seznam uklízených prostor, výměra ploch, četnost

Výběrové řízení T 03/2017 - vedoucí odboru výstavby a ŽP

Termín pro podání nabídek: 3.4.2017 16:00 UKONČENO
Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Ing. Jan Květoň, tel.: 373 749 523,tajemnik@zbiroh.cz

Přílohy:
Výběrové řízení, vedoucí odboru výstavby a ŽP

Výzva k podání nabídky - Oprava povrchu místní komunikace Přísednice

Termín pro podání nabídek: 27.3.2017 09:00 UKONČENO
Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Ing. Marie Teršová, tel.: 373 749 537, investice@zbiroh.cz 

Přílohy:
Projektová dokumentace Přísednice, část pod lesem, včetně slepého rozpočtu
Výzva k podání nabídky - Oprava povrchu místní komunikace Přísednice
Kopie katastrální mapy s vyznačením místa opravy MK Přísednice
Slepý rozpočet, Oprava povrchu místní komunikace Přísednice
Fotografie 1
Fotografie 2
Fotografie 3
Fotografie 4
Oznámení o výsledku výběrového řízení

Výzva k podání nabídky - Oprava místní komunikace Zbiroh, ul. Švabínská

Termín pro podání nabídek: 27.3.2017 09:00 UKONČENO
Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Ing. Marie Teršová, tel.: 373 749 537, investice@zbiroh.cz

Přílohy:
Slepý rozpočet, Oprava místní komunikace Švbínská
Výzva k podání nabídky - Oprava místní komunikace Zbiroh, ul. Švabínská
Projektová dokumentace - údržba komunikace Švabínská, včetně slepého rozpočtu
Oznámení výsledků výběrového řízení - veřejná vyhláška, Oprava místní komunikace Zbiroh, ul. Švabínská

Výzva k podání nabídky, poradenské služby při privatizaci bytového fondu

Termín pro podání nabídek: 18.4.2017 13:00 UKONČENO
Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Ing. Marie Teršová, tel.: 373 749 537, investice@zbiroh.cz

Přílohy:
Výzva k podání nabídky, poradenské služby při privatizaci bytového fondu

Výzva k podání nabídky - Regenerace aleje Špacírka ve městě Zbiroh

Termín pro podání nabídek: 19.4.2017 10:30 UKONČENO
Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Ing. Marie Teršová, tel.: 373 749 537, investice@zbiroh.cz

Přílohy:
Výzva k podání nabídky - Zbiroh
Zadávací dokumentace - Zbiroh
Odkaz na zadávací řízení, včetně veškerých příloh, projekt: Regenerace aleje Špacírka ve městě Zbiroh

Výběrové řízení T 04/2017 - tajemník MěÚ Zbiroh

Termín pro podání nabídek: 2.5.2017 12:00 UKONČENO
Předpokládané datum nástupu: červen - červenec 2017 Přihlášky zasílejte na adresu: Město Zbiroh, Masarykovo nám. č.p.112, 338 08 Zbiroh (lze podat také osobně na podatelnu úřadu) Bližší informace podá starosta města Ing. Milan Rusek, tel. 603 505 208 nebo tajemník úřadu Ing. Jan Květoň, tel. 724 180 125.

Přílohy:
Výběrové řízení T 04/2017 - tajemník Měú Zbiroh

 

 

Výzva k podání nabídky: Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu 1. stupně ZŠ J. V. Sládka ve Zbirohu

Termín pro podání nabídek: 20.4.2016 10:00 UKONČENO

Přílohy:
Veřejná výzva - Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu 1. stupně ZŠ J.V. Sládka ve Zbirohu
Veřejná vyhláška - Oznámení výsledku veřejného poptávkového řízení

Výzva k podání nabídky: Revitalizace fasády a výměna oken Budovy Městského muzea a Muzea J.V.Sládka Zbiroh č.p.28

Termín pro podání nabídek: 14.6.2016 13:00 UKONČENO

Přílohy:
Veřejná výzva - Revitalizace fasády a výměna oken budovy Městského muzea J.V.Sládka Zbiroh, č.p.28
Oznámení výsledku poptávkového řízení - veřejná vyhláška

Výzva k podání nabídky: Vybudování chodníku v ulici V. Vačkáře Zbiroh

Termín pro podání nabídek: 7.11.2016 09:00 UKONČENO

Přílohy:
Veřejná výzva
Oznámení o zrušení veřejného poptávkového řízení, chodník V.Vačkáře