Obsah

Žádosti a formuláře

 

Žádosti a formuláře pro stavební odbor
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. - Žádosti a formuláře jsou k dispozici zde

Matrika

Co_mam_delat_kdyz_si_menim_adresu_trvaleho_pobytu_verze_4.pdf (270,2 kB) Staženo: 454x | 09.11.2017

Vítání občánků - příhláška v pdf Staženo: 105x | 18.02.2020

Vítání občánků - příhláška v docx Staženo: 100x | 18.02.2020

Vítání občánků - změna v organizaci obřadu Staženo: 112x | 20.02.2020

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství Staženo: 36x | 10.05.2021

Rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístu Staženo: 702x | 19.12.2017

Správní poplatky za vydání RL Staženo: 358x | 19.12.2017

Byty

Žádost o přidělení bytu Staženo: 351x | 20.04.2021

Potvrzení příjmu k žádosti o byt Staženo: 190x | 04.03.2021

Prohlášení žadatele o byt Staženo: 182x | 04.03.2021

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt Staženo: 162x | 04.03.2021

Žádost o přijetí do domu pro seniory Staženo: 136x | 30.06.2020

Čestné prohlášení Staženo: 58x | 04.03.2021

Žádost o schválení výměny bytů Staženo: 64x | 04.03.2021

Žádost o schválení úpravy bytu Staženo: 75x | 04.03.2021

Odbor sociální a správní

Formulář souhlasu jubilea v pdf Staženo: 110x | 18.02.2020

Formulář souhlasu jubilea v doc Staženo: 93x | 18.02.2020

Žádost o poskytování služby pro seniory Staženo: 36x | 18.05.2021

Smlouva o poskytování služby pro seniory Staženo: 76x | 18.05.2021

Sazebník úkonů základních a fakultativních činností služby pro seniory Staženo: 66x | 18.05.2021

Stránka