Obsah

Žádosti a formuláře

 

Žádosti a formuláře pro stavební odbor
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. - Žádosti a formuláře jsou k dispozici zde

Stavební odbor

15-Ohlaseni-odstraneni.doc (97,5 kB) Staženo: 161x | 09.11.2017

15-Ohlaseni-odstraneni.pdf (190,7 kB) Staženo: 155x | 09.11.2017

T-kácení od 1.1.2015.doc (34,0 kB) Staženo: 256x | 09.11.2017

T-kácení od 1.1.2015.pdf (65,3 kB) Staženo: 224x | 09.11.2017

Návrh na změnu územního plánu - formulář.docx Staženo: 143x | 10.08.2018

Návrh na změnu územního plánu - formulář.pdf Staženo: 144x | 10.08.2018

Žádosti a formuláře k novelizaci vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 63/2018 Sb. Staženo: 66x | 05.03.2020

Stavební odbor - vzorové vyplnění formulářů

01_Žádost o vydání územního rozhodnutí.pdf (568,1 kB) Staženo: 188x | 09.11.2017

02_Žádost o změnu využití území.pdf (522,1 kB) Staženo: 165x | 09.11.2017

04_Žádost o vydání rozh_o dělení_scelování pzemků.pdf (335,0 kB) Staženo: 206x | 09.11.2017

05_Žádost o vydání rozh_o ochranném pásmu.pdf (487,4 kB) Staženo: 154x | 09.11.2017

07_Oznámení k územnímu souhlasu.pdf (532,8 kB) Staženo: 260x | 09.11.2017

08_Ohlášení stavby.pdf (410,0 kB) Staženo: 218x | 09.11.2017

09_Žádost o stavební povolení.pdf (451,1 kB) Staženo: 167x | 09.11.2017

10_Oznámení stavby posouzené AI.pdf (369,2 kB) Staženo: 162x | 09.11.2017

11_Oznámení o užívání stavby.pdf (227,9 kB) Staženo: 151x | 09.11.2017

12_Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf (336,9 kB) Staženo: 169x | 09.11.2017

14_Oznámení změny v užívání stavby.pdf (367,0 kB) Staženo: 160x | 09.11.2017

15_Ohlášení odstranění.pdf (355,3 kB) Staženo: 182x | 09.11.2017

Stránka