Obsah

Žádosti a formuláře

 

Žádosti a formuláře pro stavební odbor
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. - Žádosti a formuláře jsou k dispozici zde

Stavební odbor

13-Zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.pdf (212,6 kB) Staženo: 223x | 09.11.2017

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.doc (92,0 kB) Staženo: 350x | 09.11.2017

14-Oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf (162,7 kB) Staženo: 221x | 09.11.2017

15-Ohlaseni-odstraneni.doc (97,5 kB) Staženo: 224x | 09.11.2017

15-Ohlaseni-odstraneni.pdf (190,7 kB) Staženo: 234x | 09.11.2017

T-kácení od 1.1.2015.doc (34,0 kB) Staženo: 357x | 09.11.2017

T-kácení od 1.1.2015.pdf (65,3 kB) Staženo: 310x | 09.11.2017

Návrh na změnu územního plánu - formulář.docx Staženo: 219x | 10.08.2018

Návrh na změnu územního plánu - formulář.pdf Staženo: 230x | 10.08.2018

Žádosti a formuláře k novelizaci vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 63/2018 Sb. Staženo: 199x | 05.03.2020

Stavební odbor - vzorové vyplnění formulářů

01_Žádost o vydání územního rozhodnutí.pdf (568,1 kB) Staženo: 289x | 09.11.2017

02_Žádost o změnu využití území.pdf (522,1 kB) Staženo: 249x | 09.11.2017

04_Žádost o vydání rozh_o dělení_scelování pzemků.pdf (335,0 kB) Staženo: 350x | 09.11.2017

05_Žádost o vydání rozh_o ochranném pásmu.pdf (487,4 kB) Staženo: 233x | 09.11.2017

07_Oznámení k územnímu souhlasu.pdf (532,8 kB) Staženo: 378x | 09.11.2017

08_Ohlášení stavby.pdf (410,0 kB) Staženo: 328x | 09.11.2017

09_Žádost o stavební povolení.pdf (451,1 kB) Staženo: 246x | 09.11.2017

10_Oznámení stavby posouzené AI.pdf (369,2 kB) Staženo: 231x | 09.11.2017

11_Oznámení o užívání stavby.pdf (227,9 kB) Staženo: 256x | 09.11.2017

12_Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf (336,9 kB) Staženo: 272x | 09.11.2017

Stránka