Obsah

Žádosti a formuláře

 

Žádosti a formuláře pro stavební odbor
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. - Žádosti a formuláře jsou k dispozici zde

Matrika

Co_mam_delat_kdyz_si_menim_adresu_trvaleho_pobytu_verze_4.pdf (270,2 kB) Staženo: 611x | 09.11.2017

Vítání občánků - příhláška v pdf Staženo: 206x | 18.02.2020

Vítání občánků - příhláška v docx Staženo: 191x | 18.02.2020

Vítání občánků - změna v organizaci obřadu Staženo: 207x | 20.02.2020

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů a přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství Staženo: 194x | 10.05.2021

Rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístu Staženo: 1,088x | 19.12.2017

Správní poplatky za vydání RL Staženo: 509x | 17.01.2023

Byty

Žádost o přidělení bytu Staženo: 739x | 20.04.2021

Potvrzení příjmu k žádosti o byt Staženo: 613x | 04.03.2021

Prohlášení žadatele o byt Staženo: 380x | 04.03.2021

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt Staženo: 519x | 04.03.2021

Žádost o přijetí do domu pro seniory Staženo: 288x | 30.06.2020

Čestné prohlášení Staženo: 177x | 04.03.2021

Žádost o schválení výměny bytů Staženo: 197x | 04.03.2021

Žádost o schválení úpravy bytu Staženo: 241x | 04.03.2021

Odbor sociální a správní

Formulář souhlasu jubilea v pdf Staženo: 209x | 18.02.2020

Formulář souhlasu jubilea v doc Staženo: 195x | 18.02.2020

Žádost o poskytování služby pro seniory Staženo: 139x | 18.05.2021

Smlouva o poskytování služby pro seniory Staženo: 182x | 18.05.2021

Sazebník úkonů základních a fakultativních činností služby pro seniory Staženo: 168x | 18.05.2021

Stránka