Obsah

Žádosti a formuláře

 

Žádosti a formuláře pro stavební odbor
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 20. 4. 2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 66/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. - Žádosti a formuláře jsou k dispozici zde

Matrika

Co_mam_delat_kdyz_si_menim_adresu_trvaleho_pobytu_verze_4.pdf (270,2 kB) Staženo: 410x | 09.11.2017

Vítání občánků - příhláška v pdf Staženo: 76x | 18.02.2020

Vítání občánků - příhláška v docx Staženo: 72x | 18.02.2020

Vítání občánků - změna v organizaci obřadu Staženo: 85x | 20.02.2020

Rybářské lístky

Žádost o vydání rybářského lístu Staženo: 578x | 19.12.2017

Správní poplatky za vydání RL Staženo: 303x | 19.12.2017

Byty

Žádost o přidělení bytu Staženo: 224x | 04.03.2021

Potvrzení příjmu k žádosti o byt Staženo: 104x | 04.03.2021

Prohlášení žadatele o byt Staženo: 122x | 04.03.2021

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt Staženo: 83x | 04.03.2021

Žádost o přijetí do domu pro seniory Staženo: 68x | 30.06.2020

Čestné prohlášení Staženo: 17x | 04.03.2021

Žádost o schválení výměny bytů Staženo: 18x | 04.03.2021

Žádost o schválení úpravy bytu Staženo: 21x | 04.03.2021

Odbor sociální a správní

Návrh na poskytnutí Služby pro seniory.doc (24,0 kB) Staženo: 352x | 09.11.2017

Návrh na poskytnutí Služby pro seniory.pdf (67,5 kB) Staženo: 328x | 09.11.2017

Formulář souhlasu jubilea v pdf Staženo: 81x | 18.02.2020

Formulář souhlasu jubilea v doc Staženo: 70x | 18.02.2020

Stavební odbor

01-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.doc (110,0 kB) Staženo: 395x | 09.11.2017

01-Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf (198,3 kB) Staženo: 313x | 09.11.2017

Stránka