Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Zbiroh
MěstoZbiroh

Návštěvní řád

ČLÁNEK 1

1.1. Návštěvní řád vydává vedení muzea a schvaluje Rada města Zbiroh.

1.2. Návštěvní řád je vnitřním předpisem závazným pro všechny návštěvníky tohoto muzea.

ČLÁNEK 2

2.1. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do muzea za účelem prohlídky expozic. Osoby mladší 6 let a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 30 osob, v případě skupiny dětí je povinný pedagogický doprovod.

2.2. Muzeum je přístupné pro návštěvníky celoročně, v hlavní sezóně (1. května - 31. října) denně od 9 do 12 a od 12.30 do 16.30 včetně státních svátků. Ve vedlejší sezóně (1. listopadu - 30. dubna) od pondělí do pátku od 9 do 12 a od 12.30 do 16.30 hodin. O víkendech pouze u příležitosti výstav nebo pro předem objednané skupiny. Poslední vstup na prohlídku je možný 30 minut před koncem provozní doby.

2.3. Návštěvník je povinen uhradit vstupné do muzea podle aktuálního ceníku. Na kulturní akce pořádané muzeem a putovní výstavy je vstupné stanovováno individuálně. U hromadných školních výprav má pedagogický dozor vstup zdarma (maximálně 1 dospělý na 10 dětí). S každou těžce tělesně postiženou osobou může jít zdarma 1 dospělá osoba jako doprovod.

2.4. V expozici je na požádání podáván ústní výklad. Návštěvníci mohou mít k dispozici po dobu prohlídky muzea informace o stálé expozici v tištěné podobě.

ČLÁNEK 3

3.1. Návštěvník je povinen u vstupu odložit zavazadla s výjimkou příručních zavazadel s osobními doklady a cennostmi. Na vyžádání je pak povinen toto zavazadlo nechat nahlédnout ke kontrole.

3.2. V celém prostoru muzea platí pro návštěvníky možnost pořizování obrazových záznamů za poplatek 50,- Kč, zákaz dotýkání se vystavených předmětů (včetně nábytku, vitrín a podobně), zákaz konzumace a kouření, zákaz vstupu v silně znečištěném oděvu a obuvi, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi.

3.3. Ve výstavních expozicích je pohyb návštěvníků monitorován trvalou přítomností zaměstnance a kamerami se záznamem.

ČLÁNEK 4

4.1. Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního stavu.

4.2. Poruší-li návštěvník některý z bodů Návštěvnického řádu, bude z muzea vykázán.

ČLÁNEK 5

Tento Návštěvní řád Muzea J. V. Sládka a Městského muzea Zbiroh nabývá účinnosti dne 6.2.2017.

Ing. Milan Rusek v.r., starosta města Zbiroh

Partneři