Obsah

Dokumenty rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu


V souladu s §11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na této stránce zveřejňujeme rozpočet města a střednědobý výhled rozpočtu. Oba tyto dokumenty schvaluje zastupitelstvo města. Rozpočtová opatření do 500 tis. Kč schvaluje rada města.

Nad rámec zákonných povinností jsme zavedli od roku 2015 klikací rozpočet, ve kterém máte možnost sledovat také čerpání schváleného rozpočtu.

2018

Rozpočet města na rok 2018 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/18 dne 14.2.2018

Schválený rozpočet města na rok 2018 - souhrn Staženo: 363x | 05.03.2018

2018

Rozpočet města na rok 2018 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/18 dne 14.2.2018

Schválený rozpočet města na rok 2018 - výdaje Staženo: 339x | 05.03.2018

2018

Rozpočet města na rok 2018 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/18 dne 14.2.2018

Schválený rozpočet města na rok 2018 - příjmy Staženo: 318x | 05.03.2018

Střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočtový výhled na období 2017-2021.pdf (2,7 MB) Staženo: 426x | 08.11.2017

2016

Rozpočet města na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 6/16 dne 17.2.2016

Schválený rozpočet města na rok 2016 - příjmy.pdf (121,7 kB) Staženo: 315x | 08.11.2017

2016

Rozpočet města na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 6/16 dne 17.2.2016

Schválený rozpočet města na rok 2016 - souhrn významných akcí.pdf (117,2 kB) Staženo: 315x | 08.11.2017

2016

Rozpočet města na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 6/16 dne 17.2.2016

Schválený rozpočet města na rok 2016 - souhrn.pdf (109,9 kB) Staženo: 330x | 08.11.2017

2016

Rozpočet města na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 6/16 dne 17.2.2016

Schválený rozpočet města na rok 2016 - výdaje.pdf (156,1 kB) Staženo: 389x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Rozpočtové opatření č. 1/2017.pdf (60,7 kB) Staženo: 346x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017.pdf (48,9 kB) Staženo: 317x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017.pdf (57,7 kB) Staženo: 455x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017.pdf (56,1 kB) Staženo: 391x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017.pdf (49,1 kB) Staženo: 319x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017.pdf (53,2 kB) Staženo: 465x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Schválený rozpočet města na rok 2017 - příjmy.pdf (58,3 kB) Staženo: 348x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Schválený rozpočet města na rok 2017 - souhrn.pdf (48,4 kB) Staženo: 321x | 08.11.2017

2017

Rozpočet města na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města usn. č. 4/17 dne 22.2.2017

Schválený rozpočet města na rok 2017 - výdaje.pdf (77,8 kB) Staženo: 411x | 08.11.2017

Stránka

  • 1