Obsah

Koncert duchovní hudby

Koncert duchovní hudby

Koncert duchovní hudby k 50. výročí úmrtí Marie Gärtnerové - 19. dubna 2015 v kostele
sv. Mikuláše ve Zbiroze.
Foto p. Jiří Horák