Obsah

Slavnostní kladení věnců u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu

foto Jitka Hauerová

Proslov starosty města Ing. Josefa Štíchy, MBA

 

Vážené dámy, vážení pánové,

připomínáme si státní svátek České republiky, tedy událost, která zahájila dějiny Československa, nového a společného státu dvou národů.

Naši předkové měli určitě před 104 lety otázku: Máme zakládat a budovat na troskách rakouské monarchie vlastní stát? Ano či ne? Otázku si položili a 28. říjnem 1918 také jednoznačně zodpověděli. Vymanili se z područí rakousko-uherské monarchie a sami převzali zodpovědnost za svou budoucnost. 

Rád bych v tuto chvíli na prvním místě vyjádřil úctu všem, kdo se zasloužili o vznik samostatného státu, všem v legiích i v odboji za první světové války i našim vojákům bojujícím v zahraničí. Všem, kteří se vzepřeli minulým režimům a okupantům a zasloužili se za naši svobodu.

Bez vás bychom tu dnes nestáli.

Stát vznikl a jeho první prezident Tomáš Garrigue Masaryk udal směr i obsah jeho další existence. Jaké ideje byly základními kameny Československa? Pokud se k odkazu Československa hlásíme novodobým státním svátkem, měli bychom tyto ideje znát, připomínat si je a ztotožnit se s nimi.

Jedna z hlavních idejí byla SAMOSTATNOST. Byla to touha být sám sobě pánem na svém území, ve svém státě, být rovným mezi rovnými

Naši předkové chápali domov, vlast i stát jako základní potřebu, jistotu, nenahraditelnou oporu pro každé konání.

Dnes být Čechem se tolik nenosí. Jenomže s tím se ztrácí i naše kořeny. Ztrácíme vztah k prostředí, v němž žijeme, rozvolňujeme vztah k lidem, kteří nás obklopují v rodině či širším okruhu.

Náš svět je v posledním období zmaten a zachvácen tím, co mnozí nazývají krizí identity. Identity osobnostní i identity státní. S čím se ztotožňují děti z rozpadajících se rodin? Jak tento trend ovlivňuje budoucí společnost? Bude záležet na tom, kdo a jak nás připravili do života.

Státní svátek 28. říjen, kterým Česká republika navázala na zrod Československa je jedním z nich. Neměl by se však připomínat pouze slovy, jako je demokracie, svoboda, nezávislost, vlastenectví, domov, lidské soužití.

Ukazuje se, že složitá situace dneška (krize ekonomická i morální) bude od nás vyžadovat sílu, integritu, odpovědnost k sobě i budoucím. V obtížných časech se pozná charakter každého z nás. Našimi činy ukazujeme, zda trvá idea Tomáše Garrigua Masaryka, potvrdíme, zda náš stát a domov byl vytvořen na silných idejích, které trvají, protože jiné, lepší, jako základ dalšího života naší společnosti, naší země, každého z nás, neexistují.

 

 Vytvořeno: 27. 10. 2022
Poslední aktualizace: 27. 10. 2022 14:59
Autor: Jitka Hauerová